Vraag 1

Argentinië en Brazilië produceren beiden maïs en rundvlees. In onderstaande tabel staat hoeveel uren arbeid in elk land nodig zijn voor de productie van 1 ton van deze producten.

aantal uren arbeid
per ton product
Argentinië Brazilië
maïs 10 12
rundvlees 15 24

In het begin is er sprake van Autarkie. Beide landen produceren 1 mln. ton maïs en 1 mln. ton rundvlees voor eigen bevolking.

a

Bereken hoeveel uren arbeid beide landen in hun productie moeten stoppen.

Vervolgens sluiten de landen een handelsovereenkomst, waarin zij verklaren zich voortaan te specialiseren in de productie van het goed waar zij het comparatieve voordeel in hebben.

b

Laat met behulp van de opofferingskosten zien welk land zich specialiseert in welk product.

c

Laat zien hoeveel uren arbeid nu vrij komen dankzij de handelsovereenkomst.

Vraag 2

Nederland en Rusland produceren beiden appels en varkensvlees. In onderstaande tabel staat hoeveel uren arbeid in elk land nodig zijn voor de productie van 1 ton van deze producten.

aantal uren arbeid
per ton product
Nederland Rusland
appels 8 10
varkensvlees 9 12

Nederland gebruikt voor de productie van deze goederen 1 mln. arbeidsuren.
Rusland gebruikt voor de productie van deze goederen 5 mln. arbeidsuren.
Bij autarkie verdelen beide landen hun arbeidsuren evenredig (50%-50%) over beide producten.

a

Laat met een berekening van de opofferingskosten zien in welke productie Nederland zich het beste kan specialiseren.

b

Leg uit waarom tussen deze twee landen geen 100% specialisering mogelijk is. Laat dat zien met een berekening waarbij je de situaties van autarkie en handel met elkaar vergelijkt.

Vraag 1

a
aantal uren arbeid
Argentinië Brazilië
maïs 10 mln. uren 12 mln. uren
rundvlees 15 mln. uren 24 mln. uren
Totaal 25 mln. uren 36 mln. uren

 

b
opofferingkosten
Argentinië Brazilië
maïs 1 ton maïs maken kost 10 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,67 ton rundvlees maken.

opofferingskosten =
0,67 ton rundvlees

1 ton maïs maken kost 12 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,5 ton rundvlees produceren.

opofferingskosten =
0,5 ton rundvlees

rundvlees 1 ton rundvlees maken kost 15 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 1,5 ton maïs maken.

opofferingskosten =
1,5 ton maïs

1 ton rundvlees maken kost 24 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 2 ton maïs maken.

opofferingskosten =
2 ton maïs

Voor maïs zijn de opofferingskosten in Brazilië het laagst.
Voor rundvlees zijn de opofferingskosten in Argentinië het laagst.

Brazilië gaat dus maïs maken en Argentinië rundvlees.
 

c Brazilië moet dus 2 mln. ton maïs produceren en Argentinië 2 mln. ton rundvlees.

aantal uren arbeid
Argentinië Brazilië Totaal
maïs 0 24 mln. uren  
rundvlees 30 mln. uur 0  
nieuwe urentotaal 30 mln. uren 24 mln. uren 54 mln. uren
oude urentotaal 25 mln. uren 36 mln. uren 61 mln. uren
Er zijn dus in totaal 7 mln. uren arbeid minder nodig voor dezelfde productie.

Vraag 2

a
opofferingkosten
Nederland Rusland
appels 1 ton appels maken kost 8 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,89 ton varkensvlees maken.

opofferingskosten =
0,89 ton varkensvlees

1 ton appels maken kost 10 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 0,83 ton varkensvlees produceren.

opofferingskosten =
0,83 ton varkensvlees

varkensvlees 1 ton varkensvlees maken kost 9 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 1,13 ton appels maken.

opofferingskosten =
1,13 ton appels

1 ton varkensvlees maken kost 12 uur. In diezelfde tijd kunnen zij ook 1,2 ton appels maken.

opofferingskosten =
1,2 ton appels

Hoewel de verschillen klein zijn, zijn de opofferingskosten voor appels het kleinst in Rusland en voor varkensvlees het kleinst in Nederland.
Nederland gaat dus varkens fokken en Rusland appels telen.
 
b  In geval van Autarkie:

  • gebruikt Nederland voor de productie van deze goederen 1 mln. arbeidsuren.
  • gebruikt Rusland voor de productie van deze goederen 5 mln. arbeidsuren.
  • verdelen beide landen hun arbeidsuren evenredig (50-50) over beide producten.
productie bij Autarkie
Nederland Rusland Totaal
appels (8 uur per ton –
500.000 arbeidsuren)

62.500 ton

(10 uur per ton –
2,5 mln. arbeidsuren)

250.000 ton

312.500 ton

varkensvlees (9 uur per ton –
500.000 arbeidsuren)

55.556 ton

(12 uur per ton –
2,5 mln. arbeidsuren)

208.333 ton

263.889 ton

Wanneer Nederland zich specialiseert in varkensvlees, is voor eenzelfde productie ruim 2,3 mln. arbeidsuren nodig. Terwijl Nederland voorheen slechts 1 mln. arbeidsuren gebruikte.
De vraag is of de Nederlandse arbeidsmarkt zoveel arbeidskrachten kan leveren om zo’n groot land als Rusland te voorzien van varkensvlees.

Waarschijnlijk zal Rusland een deel van de productie van varkensvlees nog steeds zelf zal moeten doen.

print