Vraag 1

Nederland en België produceren beiden apps en melk. In onderstaande tabel staat hoeveel uren arbeid in elk land nodig zijn voor de productie van 1 eenheid van deze producten.

aantal uren arbeid
per ton product
Nederland België
apps (per stuks) 200 250
melk (per 1000 liter) 150 200

 

a

Is in dit voorbeeld sprake van absolute kostenverschillen, van comparatieve kostenverschillen of van beiden? Verklaar je antwoord.

Door de oprichting van BeNeLux kunnen de landen zonder belemmeringen handel drijven met elkaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de landen zich specialiseren in de productie van één van beide goederen.

b

Laat met behulp van de opofferingskosten zien welk land zich specialiseert in welk product.

c

Laat met behulp van de autarkische ruilverhoudingen zien welke ruilverhouding bij internationale handel zal ontstaan.

Vraag 2

Nederland en Rusland produceren beiden appels en varkensvlees. In onderstaande tabel staat hoeveel eenheden product de beide landen per uur kunnen produceren.

aantal producten per uur
Nederland Rusland
appels 2 3
varkensvlees 8 10

 

a

Laat met een berekening van de opofferingskosten zien in welke productie Nederland zich het beste kan specialiseren.

b

Met hoeveel procent zou de arbeidsproductiviteit van de Russische varkensboeren moeten veranderen om internationale handel te laten verdwijnen.

c

Laat met behulp van de autarkische ruilverhoudingen zien welke ruilverhouding bij internationale handel zal ontstaan.

Vraag 1

a

Er is sprake van absolute kostenverschillen, omdat Nederland de (beide) producten sneller kan produceren.
Er is sprake van comparatieve kostenverschillen, hetgeen we het beste kunnen laten zien met onderstaande tabel met opofferingskosten:

b
opofferingkosten
Nederland België
apps 1app = offer 1,33 melk  1 app = offer 1,25 melk
melk 1 melk = offer 0,75 app 1 melk = offer 0,80 app
Voor apps zijn de opofferingskosten in  België het laagst.
Voor melk zijn de opofferingskosten in Nederland het laagst.

België gaat dus Apps ontwikkelen en Nederland gaat melk produceren.

c
antal uren arbeid
per ton product
Nederland België
apps (per stuks) 200 250
melk (per 1000 liter) 150 200
ruilverhouding autarkie  1,33:1  1,25:1
Een app zal dus geruil worden tegen 1,25-tot-1,33 eenheid melk.
Nederland is bereid om maximaal 1,33 eenheid melk te betalen (anders kunnen ze het net zo goed zelf maken)
België wil minimaal 1,25 eenheid melk ontvangen (anders kunnen ze het net zo goed zelf maken)

Vraag 2

a

Let op! deze tabel is anders dan voorheen. Er staan nu producten per uur en niet uren per product.

opofferingkosten
Nederland Rusland
appels 2 appels = 8 varkensvlees
1 appel = 4 varkensvlees

(in de tijd dat 1 appel gemaakt wordt, had men ook 4 varkensvlees kunnen maken)

3 appel = 10 varkensvlees
1 appel = 3,33 varkensvlees
 
varkensvlees 8 varkensvlees = 2 appel

1 varkensvlees = 0,25 appel

10 varkensvlees = 3 appels

1 varkensvlees = 0,3 appel

De opofferingskosten voor appels zijn het laagst in Rusland.
De opofferingskosten voor varkensvlees zijn het laagst in Nederland.

Rusland moet zich specialiseren in appels en Nederland in varkens.

b  Er ontstaat geen handel als er geen comparatief voordeel meer is: dus dan moet voor Rusland de opofferingskosten voor varkensvlees ook 0,25 appels worden.

Dus het moet worden:
1 varkensvlees = 0,25 appels

in een uur maakt Rusland 3 appels. Dus dan moeten zij 12 varkensvlees maken (om 0,25 appels opofferingskosten te halen).

De productie per uur moet dus van 10 naar 12. Dus 20% stijgen.

c
opofferingkosten
Nederland Rusland
appels 2 3
varkensvlees 8 10
ruilverhouding autarkie 1:4 1:3,33
Eén eenheid appels zal dus tussen de 3,33 en 4 eenheid varkensvlees moeten opleveren in de ruilhandel.
print