Vraag 1

Gegeven is de (gedeeltelijke) bankbalans van een algemene bank op 1 febr.

 Activa

 Balans Algemene Bank (x mln)

 Passiva

Kas
Tegoed Centrale Bank

 70
150

Betaalrekeningen
 

 1.800

 Debiteuren

 400

   

De centrale bank heeft voorgeschreven dat banken een minimaal liquiditeitspercentage van 5,5% moeten hanteren.

a

Bereken het liquiditeitspercentage van deze bank op 1 febr.

b

Bereken de omvang van de overtollige liquide middelen de bank op 1 febr.

c

Bereken hoeveel giraal krediet de bank maximaal kan verstrekken.

d

Stel de bankbalans op indien de bank inderdaad maximaal krediet verstrekt.

Vraag 2

Gegeven is de (gedeeltelijke) bankbalans van een algemene bank op 1 nov.

 Activa

 Balans Algemene Bank (x mln)

 Passiva

Kas
Tegoed Centrale Bank
Vreemde valuta

 150
130
80

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen

 2.800
4.200

 Debiteuren

 720

   

De centrale bank heeft voorgeschreven dat banken een minimaal liquiditeitspercentage van 6,5% moeten hanteren.

a

Bereken het liquiditeitspercentage van deze bank op 1 nov.

 
b

Bereken de omvang van de overtollige liquide middelen de bank op 1 nov.

 

De bank gebruikt de overtollige dekkingsmiddelen voor kredietverlening.
25% van de overtollige dekkingsmiddelen wordt gebruikt voor chartale kredietverlening. De rest voor girale kredietverlening.

c

Bereken hoeveel giraal krediet de bank kan verstrekken.

d

Stel de bankbalans op nadat de bank op de beschreven wijze kredieten heeft verstrekt.

Vraag 1

a
 
b
Aanwezige dekkingsmiddelen (70+150)
Noodzakelijke dekkingsmiddelen (5,5% van 1.800)
Overtollige dekkingsmiddelen
 
220
–   99
121
 
c Maximaal op betaalrekeningen:
Bestaande betaalrekeningen: 1.800

Dat wil zeggen dat de bank nog (4000-1800) 2.200 giraal krediet kan verlenen.
 

d

 Activa

 Balans Algemene Bank (x mln)

 Passiva

Kas
Tegoed Centrale Bank

 70
150

Betaalrekeningen
 

4.000

 Debiteuren

 2.600

   

 

Vraag 2

a
b
Aanwezige dekkingsmiddelen (150+130)
Noodzakelijke dekkingsmiddelen (6,5% van 2.800)
Overtollige dekkingsmiddelen
 
280
–   182
98
 
c 75% van de overtollige dekkingsmiddelen (98) = 73,5

Met deze 73,5 aan dekkingsmiddelen kan de bank giraal krediet verlenen.

d Girale kredietverlening = 1.130,8 (posten betaalrekening en debiteuren nemen toe)
Chartale kredietverlening = 24,5 (post kas daalt en post debiteuren neemt toe)

 Activa

 Balans Algemene Bank (x mln)

 Passiva

Kas
Tegoed Centrale Bank
Vreemde valuta

 125,5
130
80

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen

 3.930,8
4.200

 Debiteuren

 1.875,3

   
print