Melodycloud is een van de vier snel groeiende bedrijven die in Europa muziek online aanbieden en hiermee een alternatief bieden voor illegaal downloaden. Bij Melodycloud kunnen luisteraars uit een online databank kosteloos en onbeperkt kiezen welke muzieknummers ze willen beluisteren zonder de nummers te downloaden (streaming). Melodycloud haalt zijn omzet uit de verkoop van reclametijd, voorafgaand aan elke stream. Luisteraars kunnen reclames vermijden door een zogenaamd flatfee-abonnement af te sluiten waarbij ze voor een vast bedrag per maand, de flatfee, onbeperkt reclamevrij muziek kunnen beluisteren. Om de rechten te verkrijgen sluit Melodycloud contracten met de artiesten met daarin een afspraak over te betalen royalty’s per beluisterde stream.

Een economisch analist geeft in een blog (informatieve pagina op zijn internetsite) de volgende gegevens uit het jaarverslag van Melodycloud:

gegevens maand december 2011
1 aantal abonnementen met flatfee 1,8 miljoen
2 flatfee 10 euro
3 gemiddeld aantal streams per luisteraar 1.000
4 reclameopbrengst per stream met voorafgaande reclame 0,007 euro
5 aantal streams met voorafgaande reclame 80% van totaal aantal streams
6 variabele kosten (royalty’s per stream) 0,0065 euro
7 vaste kosten 11 miljoen euro

Eind 2011 maakt de directie van Melodycloud in haar jaarverslag bekend dat er weliswaar in 2011 nog steeds verlies werd gemaakt, maar dat de totale omzet is toegenomen. Daarnaast signaleert de directie twee ontwikkelingen, namelijk dat het aantal betalende abonnees is toegenomen én dat het aantal streams per maand per luisteraar is toegenomen. Volgens de directie van Melodycloud is dat goed nieuws.

De analist stelt in zijn blog:

  1. Melodycloud kan in 2011 wel meer omzet hebben gemaakt en meer betalende abonnees hebben gehad, maar een veel te groot deel (ruim 85,5%) van de gemiddelde omzet per stream is in dit jaar naar het uitbetalen van royalty’s aan de artiesten gegaan. De vaste kosten konden niet geheel worden gedekt. Dat is een probleem.
  2. Als één van beide ontwikkelingen die de directie van Melodycloud heeft genoemd, zich in de jaren na 2011 doorzet bij een gelijkblijvende flatfee, zal dat een toenemend negatief effect hebben op de winstontwikkeling van Melodycloud na 2011.
1 Toon met een berekening aan dat in december 2011 ruim 85,5% van de gemiddelde omzet per stream wordt uitgegeven aan royalty’s.

Bereken eerst de gemiddelde opbrengst per stream.
Die opbrengst bestaat uit abonnementsgeld en reclameopbrengsten.

2 Bereken hoeveel abonnementen Melodycloud in december 2011 had moeten verkopen om de vaste kosten te dekken. Ga ervan uit dat de verdeling tussen het aantal streams met voorafgaande reclame en het aantal dat betaald is met een abonnement hetzelfde blijft. 

Eigenlijk is de vraag: bereken de break-even-afzet.
Bij welke productieomvang geldt: TO = TK

Stel eerst apart een TO- en een TK-functie op.

3 Geef aan op welke ontwikkeling de analist doelt in zijn tweede stelling. Verklaar het antwoord.

Leg uit waarom het BEP verschuift wanneer luisteraars steeds meer streams per maand afnemen.

De analist is van mening dat Melodycloud twee opties heeft om in de toekomst winstgevend te kunnen worden:

  • verhoging van de abonnementsprijs;
  • verlaging van de royalty’s per stream.

Een lezeres schrijft een reactie op de blog van de analist. De twee opties bieden volgens haar geen goede mogelijkheden om de winsten in de nabije toekomst te vergroten. Zij onderbouwt haar mening met de volgende twee stellingen:

  1. Verhoging van de abonnementsprijs zal substitutie-effecten in het gebruik tot gevolg hebben, die negatief kunnen uitwerken op de te behalen winst.
  2. Verlaging van de royalty’s zal eveneens reacties oproepen die negatief kunnen uitwerken op de winstvooruitzichten van Melodycloud.
4 Geef een verklaring voor stelling 1.

Welk alternatief zouden klanten kunnen kiezen wanneer de abonnementsprijs omhoog gaat voor flatfee?

5 Geef aan hoe verlaging van de royalty’s negatief kan uitwerken op de winstvooruitzichten van Melodycloud. Licht het antwoord toe. 

Royalty’s gaan naar de artiesten. Hoe zouden die kunnen reageren wanneer zij minder krijgen van Melodycloud?

1

Gemiddelde opbrengst per stream bij flatfee-abonnement her2014_1 = 0,01

TO = 0,007 × 0,8 × streams + 0,01 × 0,2 × streams → TO = 0,0076 × streams

gemiddelde omzet per stream= her2014_2  = 0,0076 euro

her2014_3  = 85,53% (ofwel ruim 85,5%)

2

TO = 0,007 × 0,8 × streams + 0,01 × 0,2 × streams
TO = 0,0076 × streams

TK = 0,0065 × streams + 11

De vaste kosten worden gedekt als TO = TK.
0,0076 × streams = 0,0065 × streams + 11
→ 0,0011 × streams = 11 mln
→ aantal streams = 10 mld

10 mld × 0,2 = 2 mld

her2014_4 = 2 miljoen abonnementen

3

Toename van het aantal streams per luisteraar
Bij een toename van het aantal streams per luisteraar zal bij het flatfeeabonnement de gemiddelde omzet per stream dalen, waardoor de kosten per stream niet / minder snel gedekt worden.

4

Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:

  • Een verklaring waaruit blijkt dat prijsverhoging van abonnementen ertoe zal leiden dat klanten hun abonnement opzeggen en weer illegaal gaan downloaden. Het resulterende omzetverlies voor Melodycloud (bij gelijkblijvende vaste kosten) vermindert de winst.
  • Een verklaring waaruit blijkt dat prijsverhoging van abonnementen ertoe zal leiden dat klanten hun abonnement opzeggen en weer reclames voorafgaand aan de streams accepteren. De gemiddelde omzet per stream betaald met reclame, is lager dan de gemiddelde omzet per stream betaald met abonnementen (ook al zal deze laatste dalen met het groeiende aantal streams per abonnement, zie vraag 3). De gemiddelde omzet per stream zal dalen. Dit is nadelig voor de winst (bij gelijkblijvende vaste kosten).
5

Een antwoord waaruit blijkt dat verlaging van de royalty’s ertoe kan leiden dat artiesten hun contract met Melodycloud beëindigen en de rechten op hun muziek aanbieden aan concurrerende streamaanbieders.
Consumenten zullen dan minder keus hebben bij Melodycloud en overstappen naar deze concurrenten, waardoor het aantal abonnementen bij Melodycloud / het aantal beluisterde streams met reclame zal afnemen.
Dit is nadelig voor de winst (bij gelijkblijvende vaste kosten).

print