Substitutiegoederen zijn goederen die elkaar in het gebruik kunnen vervangen.

substitutiegoederenEnkele voorbeelden van substitutiegoederen:

  • in plaats van de auto te gebruiken, kun je ook de trein nemen.
  • koffie drinken, kun je vervangen door thee drinken.
  • om een kaars aan te steken kun je een aansteker gebruiken, maar ook een lucifer.

De kruiselingse elasticiteit van substitutiegoederen

Wanneer de prijs van het ene product (koffie) omhoog gaat, zal de vraag naar het andere product (thee) stijgen.
Het duurder geworden product (koffie) zal door sommige consumenten vervangen worden door het andere product (thee).

Een stijging leidt tot een stijging; er is dus sprake van een positief verband.
Substitutiegoederen hebben dan ook een positieve kruiselingse elasticiteit.

Kruiselingse elasticiteit getallenlijn

Hoe groter de waarde van de kruiselingse elasticiteit, hoe sterker de vraag van het ene goed reageert op de prijs van het andere goed.
Dat wil dus zeggen dat hoe groter de waarde van de kruiselingse elasticiteit wordt, hoe makkelijker consumenten de goederen substitueren.

  • Diesel vervangen door benzine is moeilijk, omdat je een nieuwe auto nodig hebt. Ze kunnen elkaar wel vervangen, maar niet eenvoudig en snel.
    De kruiselingse elasticiteit zal (bijvoorbeeld) +0,15 zijn.

  • Koffie drinken in plaats van thee gaat gemakkelijker.
    De kruiselingse elasticiteit zal (bijvoorbeeld) + 1,3 zijn.

print