Vraag 1

Uit onderzoek is gebleken dat de prijs van digitale fotolijstjes behoorlijk veel invloed heeft op de vraag naar het afdrukken van foto’s. De afgelopen twee jaar zijn de fotolijstjes zo’n 20% in prijs gedaald. De totale vraag naar afdrukken van foto’s daalde in deze periode met 12%.
Ondanks deze objectieve waarneming beweert een vertegenwoordiger van de afdrukcentrales dat door de prijsdaling van de fotolijstjes de vraag bij afdrukcentrales met 25% daalde.

a

Geef tenminste één verklaring waarmee je de bewering van de vertegenwoordiger kan ondersteunen.

b

Bereken de kruiselingse elasticiteit van de vraag naar afdrukfoto’s volgens de vertegenwoordiger.

c

Welke conclusie kun je trekken uit de waarde van de berekende elasticiteit? Verklaar je antwoord.

De vraag naar digitale fotolijstjes is mede afhankelijk van de energieprijzen.

d

Wat voor soort producten zijn digitale fotolijstjes en energie van elkaar?

Vraag 2

Uitgeverijen zoeken naar nieuwe manieren om de verkoop van boeken te stimuleren. Volgens een onderzoeker is de meest veelbelovende mogelijkheid om hun verkoop te stimuleren dat uitgeverijen meer gaan inzetten op het digitale boek. Deze onderzoeker merkt ook op dat de verkoop van digitale boeken momenteel stagneert doordat er geen goede en goedkope e-readers op de markt zijn. Sony heeft zich in 2014 teruggetrokken van deze markt. Daardoor steeg de prijs van de gemiddelde e-readers met 6%.
De onderzoeker stelt dat hierdoor de verkoop van digitale boeken met 15% is afgenomen.

a

Bereken de kruiselingse elasticiteit van de vraag naar digitale boeken volgens de onderzoeker.

b

Hoe kun je aan deze elasticiteit zien dat digitale boeken en e-readers complementaire goederen zijn? Verklaar je antwoord.

c

Wat zou jij de uitgeverijen adviseren? Gebruik in je antwoord de waarde van de elasticiteit.

Vraag 1

a

In deze twee jaren is niet voldaan in de ceteris-paribus-voorwaarde.
De daling van de vraag viel mee omdat steeds meer mensen digitale foto’s maken, of omdat mensen steeds vaker op vakantie en daarom méér foto’s maken.

b

   ⇒ 

c

De kruiselingse elasticiteit is positief, dus het gaat hier om substitutiegoederen.

d

Je hebt energie (stroom) nodig om digitale fotolijstjes te gebruiken. De producten vullen elkaar aan: complementaire goederen.

Vraag 2

a

OORZAAK = prijsstijging e-readers = +6%
GEVOLG = vraagdaling digitale boeken = -15%

ek_antw5

b

Aan het feit dat Ek een negatief getal is.
Daaraan zie je dat een prijsstijging van het ene goed een vraagdaling van het andere goed veroorzaakt. Dat is kenmerkend voor complementaire goederen.

c

Er is sprake van een heel sterk verband tussen deze goederen (< -1).
Het is voor uitgevers dus heel belangrijk dat er goedkope readers op de markt komen.
De uitgeverijen zouden fabrikant e-readers een provisie per verkocht digitaal boek kunnen beloven om zo de prijs van e-readers omlaag te brengen.

print