De popgroep Duploaders heeft de talentenshow Holland Has a Voice gewonnen. Als hoofdprijs heeft een muziekmaatschappij in 2010 haar eerste album uitgebracht. De vraag naar dit album kan worden weergegeven door de vraaglijn Vcd1 in bron 1. Het album is voor € 20 te koop als cd. 

Bron 1

 

Vcd1 = vraag naar de cd-versie in de uitgangssituatie
Vcd2 = vraag naar de cd-versie na het beschikbaar komen van de downloadversie

Vdl = vraag naar de downloadversie

Pcd = prijs van de cd-versie
Pdl = prijs van de downloadversie

1

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst.De downloadversie van het album is …(1)… de winkelversie. Het beschikbaar komen van een downloadversie van het album leidt tot een …(2)… van de totale afzet van het album, doordat …(3)…. In vergelijking met de vraag naar de cd is de vraag naar de downloadversie …(4)….
Kies uit:

  • bij (1) complementair aan / substitueerbaar voor
  • bij (2) daling / stijging
  • bij (3) de betalingsbereidheid stijgt / de gemiddelde prijs van het album daalt
  • bij (4) meer prijselastisch / minder prijselastisch
 

Bij (1): complementair = goederen die elkaar aanvullen & substitueerbaar = goederen die elkaar vervangen.
Bij (4) meer elastisch wil zeggen dat de vraag méér reageert op een prijsverandering.

Duploaders is als beginnende popgroep blij dat de muziekmaatschappij haar eerste album op de markt brengt. De popgroep heeft geen bezwaar dat het album op het internet vrij kan worden gedownload, ook al mist de popgroep daardoor nu een deel van de inkomsten uit auteursrechten.

2 Leg uit dat het vrij beschikbaar komen van het eerste album toch kan leiden tot meer inkomsten voor Duploaders.
 

Steeds meer groepen posten hun nieuwe videoclips op populaire kanalen zoals Youtube, omdat….

Naar aanleiding van dit eerste album beweert een econoom:
“Door het vrij beschikbaar komen van het album van Duploaders via internet zal het totale consumentensurplus van dit album stijgen, ook al zullen er minder cd’s verkocht worden.”

Stel de prijs van de cd blijft € 20, ook nadat de vraag is verschoven naar Vcd2.
In de figuur van bron 1 geeft de driehoek ABC het consumentensurplus weer in de uitgangssituatie.

3 Arceer in de uitwerkbijlage de afname van het consumentensurplus die ontstaat door het beschikbaar komen van de downloadversie.
 

Hoeveel producten worden er bij Vcd2 gekocht bij een prijs van € 20?
Het consumentensurplus geeft aan wat de consumenten bereid zijn om méér te betalen dan die € 20.

4 Arceer in de uitwerkbijlage het extra consumentensurplus dat ontstaat door het beschikbaar komen van de downloadversie.
 

Hoeveel producten worden gedownload? 
Wat is het surplus voor die consument?

1

bij (1) substitueerbaar voor
bij (2) stijging
bij (3) de gemiddelde prijs van het album daalt
bij (4) meer prijselastisch

2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

  • Downloads leiden tot meer naamsbekendheid van beginnende popgroepen en dat kan leiden tot hogere bezoekersaantallen bij concerten / hogere opbrengsten uit merchandising.
  • Downloads leiden tot meer naamsbekendheid, hetgeen de onderhandelingspositie met muziekmaatschappijen bij volgende albums kan versterken.
  • Downloads leiden tot meer bekendheid van het album en dat kan er toe leiden dat de cd vaker op de radio uitgezonden wordt, waarover ook auteursrechten afgedragen moeten worden.
3 havo2012_02
4 havo2012_03
print