Vraag 1

Gegeven het marktmodel dat het gedrag van de gezamenlijke producenten en consumenten weergeeft op de markt van volkomen concurrentie.

Qv = – 0,67p + 50
Qa = 1,67p – 25
waarbij geldt:
p = prijs in eurocenten per kilogram
q = hoeveelheid in 10.000 kilogram per dag
a

Bereken de totale dagomzet op deze markt.

b

Teken in een grafiek dit marktmodel.

c

Arceer het consumentensurplus.

d

Bereken het producentensurplus.

Vraag 1

a Qa = Qv
1,67p – 25 = – 0,67p + 50
2,33p = 75
P = 32,14    DUS: € 0,32
Q = 28,57   DUS: 285.700 kg

Omzet = prijs × hoeveelheid
Omzet = € 91.424
 

b
c

d

Producentensurplus wordt  in bovenstaande afbeelding weergegeven met de oranje driekhoek:

Oppervlakte driekhoek =
½ × basis × hoogte =
½ × 285.700 × (0,32 – 0,15) =
€ 24.284,50

print