In de Europese luchtvaart wordt onderscheid gemaakt tussen lange vluchten (intercontinentaal) en korte vluchten (binnen Europa).
Een marketingbureau heeft onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van de luchtvaartmaatschappij Easyfly, een van de nieuwkomers op de markt voor korte vluchten.
Deze prijsvechter concurreert zeer scherp met de prijs op de markt voor korte vluchten. Easyfly realiseert die lage prijs door sterk te bezuinigen op de dienstverlening voor, tijdens en na de vlucht. Op de markt voor lange vluchten zijn geen prijsvechters actief.
Het laatste jaar is, na een periode van groei, de vraag naar korte vluchten van Easyfly teruggelopen ten gunste van gevestigde luchtvaartmaatschappijen, zoals ABCAir, die wel veel dienstverlening aan de klant bieden. De onderzoekers geven hiervoor meerdere oorzaken aan, waaronder:

 • een toename van de economische groei in Europa;
 • een daling van de loonkosten per eenheid product in de luchtvaart.

De onderzoekers concluderen dat vliegen met een prijsvechter voor veel mensen in Europa een inferieur goed is.

1 Leg deze conclusie uit op basis van het onderzoek.

Wanneer spreken we van een inferieur goed?
Koppel die betekenis aan één van de oorzaken die de onderzoekers geven.

2 Leg uit waarom de concurrentiepositie van Easyfly ten opzichte van ABCAir kan verslechteren door een daling van de loonkosten per eenheid product.

ABCAir biedt veel dienstverleing aan haar klanten. Easyfly niet.
Wat betekent dat voor de loonkosten? … en dus voor de besparing?

Op korte termijn wordt de concurrentiepositie van Easyfly vooral bepaald door de prijzen.
Easyfly beschikt over de volgende gegevens.

 • prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met Easyfly −0,7
 • prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met ABCAir −1,5
 • kruislingse prijselasticiteit van de vraag naar korte vluchten met Easyfly voor de prijs van de korte vluchten met ABCAir +0,6

De directie van Easyfly verwacht dat vliegen met ABCAir 5% goedkoper wordt.
De commercieel directeur stelt voor de prijs van de vluchten van Easyfly zodanig aan te passen dat de afzet gelijk blijft. Dat gaat ten koste van de omzet. De financieel directeur is daarom tegen dit voorstel. Hij stelt dat de omzetdaling beperkt kan blijven door niet te reageren op de prijsverlaging door ABCAir.

3 Geef een verklaring voor het gegeven dat de vraag naar korte vluchten met ABCAir prijselastischer is dan de vraag naar korte luchten met Easyfly.

Begin vanuit de betekenis van prijselasticiteit; wanneer mogen we zeggen dat de vraag prijselastischer is?
Koppel dat aan het verschil tussen de beide aanbieders.

4 Bereken met hoeveel procent de prijs van Easyfly zou moeten dalen om de afzet van Easyfly gelijk te houden.


De prijs van ABCAir gaat omlaag. Dat heeft gevolgen voor de vraag bij Easyfly.


Hoeveel moet Easyfly de prijs verlagen om dat effect te compenseren?

5 Is de stelling van de financieel directeur juist? Verklaar het antwoord.

omzet = prijs × hoeveelheid

OF de hoeveelheid gaat omlaag OF de prijs moet omlaag
(kijk naar de percentages bij de vorige vraag)

1

Uit het antwoord moet blijken dat de economische groei gepaard gaat met stijgende inkomens waardoor de vraag naar vliegen met een prijsvechter afneemt.

2

Easyfly heeft sterk op de dienstverlening bezuinigd zodat de loonkosten een veel kleiner deel van de kosten per product vormen dan bij ABCAir.
Daardoor zal een daling van de loonkosten per product bij ABCAir een veel groter effect op de kostprijs (en de verkoopprijs) hebben dan bij Easyfly.

3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

 • Blijkbaar kijken de (potentiële) klanten van ABCAir veel kritischer naar de prijs-kwaliteitverhouding van het product en zullen zij bij een prijsdaling van ABCAir sterk / in grote mate kiezen voor een vlucht met meer dienstverlening, terwijl (potentiële) klanten van het goedkopere Easyfly niet nog veel meer korte vluchten zullen boeken als Easyfly nog goedkoper wordt.
 • Blijkbaar gaan (potentiële) klanten van Easyfly niet zo vlug / sterk minder korte vluchten boeken als het goedkopere Easyfly duurder
  wordt, omdat de prijs zo laag is dat men vliegen niet als luxe beschouwt / vliegen niet te duur wordt in verhouding tot het budget, terwijl dat bij het duurdere ABCAir wel eerder het geval zal zijn.
4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De afzet van Easyfly neemt met 0,6 × 5% = 3% af.
Om de afzet weer met 3% te laten stijgen, moet de prijs dus met  veranderen (daling van 4,3%).

Opmerking
Indien een kandidaat rekent met een stijging van de afzet van 3,1% (terug naar 100 vanuit 97 als basis) en als uitkomst een daling van 4,4% geeft, ook goed rekenen.

5

ja
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:

 • Indien Easyfly reageert door ook de prijs te verlagen kan de afzet gelijk blijven maar zal de omzet dalen en als Easyfly niet reageert zal de omzet ook dalen, doordat bij een gelijke prijs de afzet daalt. Maar die laatste omzetdaling is kleiner omdat de procentuele afzetdaling kleiner is dan de procentuele prijsdaling.
 • Om de afzet gelijk te houden moet de prijs met 4,3% dalen, hetgeen betekent dat de omzet ook met 4,3% daalt, terwijl bij het gelijk blijven van de prijs de afzet zal dalen met 0,6 × 5% = 3% en dus de omzet ook zal dalen met ‘slechts’ 3%.
print