Ook bij elasticiteiten moeten we bij het onderzoeken van een verband alle overige factoren die ook invloed hebben constant veronderstellen; ceteris paribus.

Ceteris Paribus bij elasticiteiten

Bij het berekenen van een elasticiteit willen we weten hoe sterk OORZAAK en GEVOLG met elkaar samenhangen.
Het is dan van belang om alle andere veranderingen die het gevolg óók beïnvloeden constant te veronderstellen/maken.

Bijvoorbeeld:

cp_elast

We kunnen in gegevens terug vinden dat de prijs van benzine dit jaar 5% hoger is dan vorig jaar, terwijl we 2% meer benzine zijn gaan gebruiken.
Wanneer we deze gegevens combineren lijkt het erop dat we OMDAT benzine duurder werd meer zijn gaan tanken.
Dat is natuurlijk onzin. De gestegen vraag werd onder andere veroorzaakt door het gestegen inkomen van mensen, de economische groei en de groeiende mobiliteitsbehoefte. Ook het aantal consumenten had invloed op de vraag naar benzine.
Bij het meten van de verandering van de vraag naar benzine werd dus niet voldaan aan de ceteris-paribus-voorwaarde.

Wanneer we alle andere factoren zouden kunnen uitschakelen (hoe dat statistisch moet, maken we ons niet druk over), zien we dat door de gestegen prijs juist 2% mínder vraag naar benzine ontstond. Nu klopt het verband wél: een stijging van de prijs veroorzaakt een daling van de vraag.

print