De evenwichtsprijs is de prijs die door vrije werking van vraag en aanbod ontstaat.

Je berekent de evenwichtsprijs altijd door vraag- en aanbodfunctie aan elkaar gelijk te stellen.
Dus: Qv = Qa

In de grafiek van het marktmodel is dat dus het snijpunt van de vraag- en de aanbodlijn.

Als voorbeeld nemen we de markt van een bepaald landbouwproduct:

Qv = -20P + 10.000
Qa = 4.000
waarbij geldt:
P = prijs in centen per kilogram
Qv = gevraagde hoeveelheid in 1.000 kg. per week
Qa = aangeboden hoeveelheid in 1.000 kg. per week

Als de marktwerking vrij haar gang kan gaan ontstaat de volgende prijs:

Qv
-20P + 10.000
-20P
P
=
=
=
=
Qa
4.000
-6.000
300

Zodat de evenwichtsprijs (300 cent) € 3 per kilo bedraagt.

Pas op:
Bij het vak economie zetten we de hoeveelheid producten (q) altijd op de horizontale as, terwijl we in de vraagfunctie q vóór het =teken zetten.
Daarom staan de assen andersom dan je gewend bent vanuit het vak wiskunde.
Met name bij het tekenen van de lijnen veroorzaakt dat soms problemen.

print