Een markt is de confrontatie van vraag en aanbod van een economisch goed.

We onderscheiden:

Abstracte markt

Geheel van vraag naar- en aanbod van een bepaald product.

Bijvoorbeeld de huizenmarkt, de arbeidsmarkt of de aandelenmarkt.

Bij abstracte markten maken we onderscheid tussen:

  • Perfect werkende markten
    ook wel markt van volledige mededinging of volkomen concurrentie genoemd.
    In de praktijk voldoet geen enkele markt aan alle kenmerken die hierbij horen. Er bestaan dus geen perfect werkende markten.

  • Niet perfect werkende markten
    zoals een monopolie, oligopoli of monopolistische concurrentie.

>> zie voor meer hierover: marktvormen

Wanneer gesproken wordt over marktwerking, wordt meestal de werking van een perfect werkende markt bedoeld.
Ook wordt met marktwerking vaak verwezen naar concurrentie. Meer marktwerking betekent dan meer concurrentie.

De werking van deze perfecte marktvorm wordt vaak weergegeven m.b.v. een marktmodel, waarbij het prijsmechanisme ervoor zorgt dat er geen tekorten of overschotten ontstaan. Een individuele aanbieder of vrager heeft op deze markt geen invloed op de prijs.

Marktmodel:
qv = -25p + 400
qa = 50p – 200
waarbij:
q = aantal producten x 1 mln
p = prijs per product in euro’s

marktmodel

Bij niet-perfect werkende markten heeft de producent wél invloed op de prijs.

Hoe minder perfect een markt werkt, hoe groter de invloed van een individuele partij op de prijs wordt. Meestal is de producent degene die invloed op de prijs heeft, maar er zijn ook markten waar vragers invloed op de prijs hebben.

Concrete markt

Plaats waar vragers en aanbieders elkaar écht ontmoeten.

Bijvoorbeeld: ‘de markt op dinsdag’ of ‘de veemarkt’ in de veehallen in Den Bosch.

markt

print