Vraag 1

De vraag naar een product kan worden beschreven met de volgende vraagvergelijking. De bijbehorende vraaglijn is eveneens gegeven.

elas4_0Qv = -4P + 100

In de uitgangssituatie bedraagt de prijs € 15.

a

Bereken de prijselasticiteit van de vraag als de prijs in de uitgangssituatie wordt verhoogd naar € 20.

b

Bereken de prijselasticiteit van de vraag als de prijs in de uitgangssituatie wordt verlaagd naar € 10.

c

Bereken de prijselasticiteit van de vraag als de prijs in de uitgangssituatie wordt verlaagd naar € 5.

De uitgerekende waardes bij de vragen 1a tot en met 1c behoren bij punt B op de lijn.

d

Bereken de prijselasticiteit van de vraag in punt A.

e

Bereken de prijselasticiteit van de vraag in punt C.

f

Bereken de prijselasticiteit van de vraag in punt D.

g

In welke punten is de vraag elastisch? En in welke punten is de vraag inelastisch?

De conclusie van deze opgave geldt voor alle rechte vraaglijnen!

  • In een bepaald punt van de lijn kun je met elke willekeurige verandering de waarde van de elasticiteit berekenen (mits je blijft vergelijken met dát vertrekpunt).
  • Elk punt op de vraaglijn heeft een eigen waarde van de prijselasticiteit.
  • Hoe hoger op de vraaglijn hoe elastischer de vraag.
    Hoe lager op de vraaglijn hoe inelastischer de vraag.

Vraag 1

a

PRIJS: van 15 naar 20 = +33,33%
VRAAG: van 40 naar 20 = -50%

Epv = -1,5

b

prijselasticiteit

PRIJS: van 15 naar 10 = -33,33%
VRAAG: van 40 naar 60 = +50%

Epv = -1,5

c

prijselasticiteit

PRIJS: van 15 naar 5 = -66,67%
VRAAG: van 40 naar 80 = +100%

Epv = -1,5

d

Bijvoorbeeld door vanuit A de prijs met € 5 te verlagen:

prijselasticiteit

PRIJS: van 20 naar 15 = -25%
VRAAG: van 20 naar 40 = +100%

Epv = -4

e

Bijvoorbeeld door vanuit C de prijs met € 5 te verlagen:

prijselasticiteit

PRIJS: van 10 naar 5 = -50%
VRAAG: van 60 naar 80 = +33,33%

Epv = -0,67

f

Bijvoorbeeld door vanuit D de prijs met € 5 te verhogen:

prijselasticiteit

PRIJS: van 5 naar 10 = +100%
VRAAG: van 80 naar 60 = -25%

Epv = -0,25

g

In de punten A en B is de vraag prijselastisch (kleiner dan -1).

In de punten C en D is de vraag prijsinelastisch (tussen -1 en 0).

print