Project Description

lm_overhfin

Rekenen aan overheidsfinanciën

Excelwerkblad waarmee leerlingen effecten kunnen onderzoeken van enkele macro-economische gebeurtenissen.
bron:www.cpb.nl/cijfer/zelf-rekenen-aan-de-europese-overheidsschuld

Download rekenblad. (macro’s inschakelen)

Tip: geef de leerlingen gerichte onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld:

  • onderzoek verschillen tussen diverse landen / regios
  • onderzoek effect van bepaalde grootheid op……
  • zijn de effecten absoluut / relatief van een bepaalde verandering even groot bij verschillende landen
  • enz….

Laat enkele leerlingen (of werk in tweetallen) hun bevindingen met de klas delen.

print