Project Description

lm_subs1

Welvaartsverlies bij subsidie

In deze powerpoint wordt in 3 delen gekeken naar het effect van een subsidie bij volkomen concurrentie.

Besproken wordt onder andere:

  • Het verschuiven van de aanbodlijn door de subsidie bij een producentensubsidie

  • Het effect van een producentensubsidie op consumenten-, producentensurplus en totale welvaart.

  • Het effect van een consumentensubsidie op de vraaglijn, de evenwichtsprijs en het consumentensurplus

Voorbeeldweergave  &  download

print