Project Description

lm_vraanb

Experiment vraag- en aanbodlijn

Leerlingen op eenvoudige wijze het resp. negatieven en positieve verband tussen prijs en vraag/aanbod.

Doel van dit zeer eenvoudige experiment is om de leerlingen het verband tussen prijs en collectieve vraag/aanbod te laten ervaren.

Het enige dat nodig is ter voorbereiding is:

  • de aanschaf van twee blikjes Coca Cola
  • knippen van een aantal kleine blaadjes (1 per leerling)
  • het excelbestand waarin de gegevens verwerkt en getoond kunnen worden
  • het powerpoint-bestand met een korte inleiding

Vraaglijn

  • neem eerst het contract uit de powerpoint met de leerlingen door
  • daarna kan eenvoudig door vinger opsteken worden bepaald hoeveel leerlingen bereid zijn om een blikje te kopen tegen een bepaalde prijs (ik laat de prijs langzaam oplopen)
  • vul in het excelbestand het aantal leerlingen in dat per prijs het blijkje wil kopen

Het excelblad maakt a.d.h.v. de ingevulde aantallen (slechts 1x ‘0’ invullen en alle hogere prijzen leeg laten) een vraaglijn.
Behalve het verloop van de vraaglijn en het bijbehorende negatieve verband, kan in de nabespreking ook aandacht besteed worden aan het begrip betalingsbereidheid.

Aanbodlijn

  • laat de vacature voor een babysitter zien uit de powerpoint (vervang eventueel de foto door die van eigen kinderen)
  • laat daarna de leerlingen op een briefje hun minimum looneis voor deze activiteit opschrijven, zonder dat zij hierover met anderen communiceren
  • vul in de eerste kolom het aantal briefjes in met deze looneis: excel cummuleert de gegevens en maakt de grafiek.

Behalve het verloop van de aanbodlijn en het bijbehorende positieve verband, kan in de nabespreking ook aandacht besteed worden aan het begrip opofferingskosten.

print