Project Description

lm_oligop1

Simulatie oligopolistische markt

Leerlingen beslissen hoeveel hun bedrijf gaat produceren, terwijl zij niet weten wat de andere bedrijven gaan doen.

Doel van dit experiment is de leerlingen te laten oefenen met maximaliseren van winst bij onvolkomen concurrentie en te laten ervaren hoe het spel tussen diverse ondernemingen in een oligopolistische markt wordt gespeeld.

Voor de voorbereiding is nodig:

 • het excelbestand waarin alle gegevens worden getoond en verwerkt
 • een aantal kopieën van werkbladen voor de leerlingen (uit hetzelfde excelbestand)

Werkwijze

  • verdeel de klas in vijf groepjes
  • elk groepje is een zelfstandig bedrijf – samen vormen zij de totale markt – er is dus sprake van een oligopolie
  • laat met behulp van het eerste blad uit het excelbestand de marktgegevens zien (géén constante kosten)
  • geef de groepjes 5 minuten de tijd om te bepalen hoeveel goederen hun bedrijf gaat aanbieden (geen overleg tussen groepjes en geen hulpmiddelen)
  • laat elk groepje op een blaadje hun aanbod inleveren, zet die gegevens in het excelblad onder ronde 1 en laat het resultaat per bedrijf zien (geef géén commentaar!)
  • laat de groepjes een aantal ronden spelen zonder overleg – geef hen na 2 ronden het leerlingblad als extra hulp

(laat na elke ronde het resultaat van de beslissingen zien)

  • speel daarna nog minimaal 2 of 3 ronden mét overleg

(om resultaat onderhandelen en betrouwbaarheid / reputatie te ervaren)

In de nabespreking is het vooral van belang dat de leerlingen beschrijven wat er precies gebeurde. Welke beslissingen zijn genomen, welke overwegingen lagen daaraan ten gronde enz…

print