Project Description

lm_prijsmech

Prijsmechanisme

Powerpoint die gebruikt kan worden om de werking van het prijsmechanisme uit te leggen.

Besproken wordt onder andere:

  • productiefactoren die nodig zijn om te produceren
  • de sturende werking van het prijsmechanisme met een video van Milton Friedman
  • vraag- en aanbodlijn
  • verschuiving van de vraag- en aanbodlijn
  • totstandkoming van een evenwichtsprijs

Voorbeeldweergave  &  download

print