Project Description

lm_pmin1

Inhoud

Powerpoint waarmee vanuit landbouwbeleid de minimumprijs kan worden behandeld en vanuit woningmarkt de maximmumprijs.

Besproken wordt onder andere:

  • landbouwbeleid in model van volkomen concurrentie
  • productieoverschotten
  • noodzaak van marktbescherming en dumping
  • afsluitende verwerkingsopgave minimumprijs
  • maximumprijs vanuit sociale woningmarkt

Voorbeeldweergave  &  download

print