Project Description

Deze twee lessen geven een leuke introductie voor het thema vergrijzing, levensloop en pensioen.


Bijbehorende powerpoint
 stuurt de lesindeling.
 

 Les 1

Les 1 staat in het teken van mindmapping.
Leerlingen activeren hun voorkennis en bespreken de resultaten onderling.

 Les 2

Deze les begint met een pakkende video die een mogelijke oplossing schetst voor de toenemende kosten van de vergrijzing. Deze video staat in de powerpoint, maar is ook terug te vinden op het youtube-kanaal van deze site.
Aansluitend worden de leerlingen verdeeld in voor- en tegenstandenders en gaan over de geschetste oplossing met elkaar in discussie.

print