Project omschrijving

Sociale gevolgen van inkomensongelijkheid

Een korte omschrijving

Deze documentaire van de VARA (2012) bespreekt de gevolgen van (te) grote inkomensverschillen.

Er wordt afgerekend met het dogma dat grote inkomensverschillen nodig zijn voor economische groei en gunstig zijn voor een samenleving.

print