Project Description

Maak een werkblad waarmee je door het invoeren van een verplicht liquiditeitspercentage de balans van een bank kan laten veranderen bij geldschepping.

Deze opdracht kent meerdere mogelijkheden om te differentiëren op Excel-vaardigheden.

Opdracht

Maak eerst een ontwerp op papier.
Zet lijntjes tussen de getallen die met elkaar in verbinding staan. Schrijf bij die verbindingen de bijbehorende (economische) formule op.

Ga pas met Excel aan de slag wanneer je het ontwerp op papier af hebt.

 • Maak een beginbalans waar je getallen kunt invullen en een eindbalans die verandert als er krediet verleend wordt.

 • Laat Excel op basis van de beginbalans het huidige liquiditeitspercentage uitrekenen.

 • Maak het mogelijk een minimaal liquiditeitspercentage in te vullen.

 • Laat Excel uitrekenen hoeveel krediet er maximaal verleend kan worden. Rond het antwoord af op één decimaal.
  En laat Excel op basis van dit antwoord de eindbalans aanpassen.

 • Maak ook een beginbalans van de centrale bank en laat Excel de Maatschappelijke geldhoeveelheid uitrekenen.
  Laat Excel in dat geval ook waarschuwen wanneer je bij het invoeren van de kasmiddelen van de banken meer geld geeft dan mogelijk is.

 • Zorg ervoor dat Excel waarschuwt voor liquiditeitsproblemen bij het veld ‘maximale kredietverlening’ wanneer de miimale liquiditeit op de beginbalans niet gehaald wordt.

 • Maak een KEUZEMENU ‘Ja’ of ‘Nee’ voor kredietverlening, zodat de eindbalans pas verandert wanneer je kiest voor kredietverlening.

Doel

 • Leerling krijgt inzicht in de berekening van liquiditeitspercentage en girale geldschepping.

 • Bij verdiepingsmogelijkheid ontstaat ook meer inzicht in de samenhang tussen de balansposten van CB en Banken en de samenstelling van de Maatschappelijke geldhoeveelheid.

 • Basisberekeningen (optellen, delen, enz)

 • Absolute en relatieve celverwijzingen

 • Opmaak van cellen
  (+) ook voorwaardelijke opmaak

 • Absolute en relatieve celverwijzingen

 • Functie AFRONDEN
  (+) ALS en OF functie

 • (+) Invoervalidatie via keuzelijst

Download opdracht in pdf.
(voorbeelduitwerking in Excel voor docenten op verzoek verkrijgbaar)

print