Project Description

Maak een werkmap waarmee je aan de hand van een eigen onderzoek de betalingsbereidheid van mensen voor een bepaald product kunt onderzoeken.
Geef deze gegevens uiteindelijk weer in een afbeelding.

Opdracht

 • Kies een product.
  Bevraag een ruime groep mensen (zorg voor een diverse groep met verschillen in leeftijd, interesse, enz) hoeveel ze voor dit product maximaal zouden willen betalen.
  Laat het product zien, of tenminste een afbeelding, zodat iedereen hetzelfde product voor ogen heeft.

 • Zet de onderzoeksgegevens in Excel in een tabel.

 • Verwerk de ruwe onderzoeksgegevens tot een bruikbare tabel.

 • Kies de juiste grafiek om deze gegevens tegen elkaar af te zetten, zodat een grafiek die de vraaglijn / betalingsbereidheid van de groep weergeeft ontstaat.

 • Geef naast de grafiek ook de maximale en minimale betalingsbereidheid van de groep bevraagden aan.
  (Tip: deze gegevens kun je ook handig gebruiken in de opbouw van je tabel)
  En zet erbij wat de werkelijke prijs van het product is.

 • Maak het geheel overzichtelijk op.

 • Vraag enkele kenmerken van de mensen die je bevraagt (leeftijd, geslacht,…)  en kijk of je kenmerken en gemiddelde betalingsbereidheid kunt combineren.
  Kun je conclusies trekken op basis van deze combi?

Doel

 • Leerlingen leren hoe ze zelf onderzoekje moeten doen.
  (Tip: laat de leerlingen reflecteren op dit stukje van het proces)

 • Leerlingen doorzien de betekenis van collectieve vraaglijn en betalingsbereidheid beter.

 • Formules MIN, MAX, AANTAL ALS

 • Absolute en relatieve celverwijzingen

 • Opmaak cellen en grafieken

 • Verschillende grafieksoorten

 • (+) Draaitabel

Download opdracht in pdf.
(voorbeelduitwerking in Excel voor docenten op verzoek verkrijgbaar)

print