Vraag 1

a

Jamiro heeft twee verschillende baantje. Hij werkt bij de Pizzabus en hij bezorgt reclamefolders.
Met het bezorgen van de folders verdient hij € 45 per maand. Dat is 35% van zijn totale inkomen.

Hoeveel verdient Jamiro in totaal?

b

Hoeveel verdient Jamiro met het werken bij de Pizzabus?

c

Op de kassabon van een kledingzaak staat dat Miranda € 14,87 BTW heeft betaald.
De BTW op kleding is 21% van de verkoopprijs.

Hoeveel heeft Miranda in totaal voor de kleding moeten betalen?

d

Gino laat zijn scooter repareren. Hij schrikt van de rekening.
Alleen de arbeidskosten zijn al € 164,85. En dat is nog maar 69% van de totale reparatiekosten.

Bereken hoeveel de reparatie in totaal kost.

e

Garage Mobicar verkoopt in een jaar 2.208 auto’s wat neerkomt op een marktaandeel van 16%.
Concurrent Autoreus heeft een marktaandeel van 28%

Bereken hoeveel auto’s Autoreus in dat jaar verkoopt.

Vraag 2

Mila heeft een eigen bedrijf. Het gaat heel goed.
Zij heeft inmiddels vijf personeelsleden in dienst. De totale personeelskosten zijn € 162.500 per jaar.

a

Bereken hoeveel winst Mila maakt met haar bedrijf. Afronden op hele euro’s.

b

Hoeveel procent van de totale kosten zijn personeelskosten? Afronden op één decimaal.

Vraag 3

De hoogte van de lonen is ook voor supermarkten erg belangrijk. De bedrijfsleider van een supermarkt wil graag jonge werknemers. Kijk maar naar de leeftijdsopbouw van de werknemers van deze supermarkt.

In 2016 verdiende een werknemer onder de 20 jaar gemiddeld € 4,50 per uur. In 2017 ging het uurloon met € 0,35 omhoog.
De overige werknemers kregen in 2017 een loonsverhoging van 3,5%. Voor een werknemer van 54 komt het nieuwe uurloon daardoor uit op € 8,35.

Leeftijdsopbouw werknemers

Leeftijd Aantal 2016 Aantal 2017
tot en met 20 jaar 21 24
van 21 tot en met 30 jaar 3 2
van 31 tot en met 40 jaar 2 1
van 41 tot en met 50 jaar 1 0
51 jaar en ouder 1 1
a

Bereken met hoeveel procent het loon van een werknemer onder de 20 jaar in 2017 is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

b

Bereken hoeveel procent het loon van deze jonge werknemers méér steeg dan het loon van de andere werknemers.

c

Bereken hoeveel procent van de werknemers van deze supermarkt jonger is dan 21 in 2016.

d

Bereken met hoeveel procent het aantal jonge werknemers in 2017 is toegenomen ten opzichte van 2016.

e

Bereken het uurloon in euro’s van een werknemer van 54 in 2016. 

Vraag 1

a

€ 45 = 35%
1% ≈ 1,29     – laat dit onafgerond in je rekenmachine staan!
100% = € 128,57

In totaal verdient hij € 128,57.

b

Hij verdient 35% van zijn inkomen met folders. Dan verdient hij (100-35) 65% van zijn inkomen bij de pizzabus.

€ 45 = 35%
1% ≈ 1,29     – laat dit onafgerond in je rekenmachine staan!
65% = € 83,57

Hij verdient € 83,57 bij de pizzabus.

c

Verkoopprijs (100%) + BTW (21%) = Winkelprijs (121%)
In totaal moet je dus 121% betalen.

21% = € 14,87
1% ≈ € 0,71     – laat dit onafgerond in je rekenmachine staan!
121% = € 85,68

Miranda moet in totaal € 85,68 betalen.

d

69% = € 164,85
1% ≈ € 2,39     – laat dit onafgerond in je rekenmachine staan!
100% = € 238,91

Hij moet in totaal € 238,91 betalen voor de reparatie.

e

16% = 2.208 auto’s
1% = 138
28% = 3.864 auto’s

Autoreus verkoopt dat jaar 3.864 auto’s.

Vraag 2

a

€ 162.500 : 55 × 15 = € 44.318

b

Alle kosten samen zijn: 55 + 10 + 20 = 85(%)

64,7%

Vraag 3

a

+7,8%

b

122,89% meer gestegen.

c

21 van de 28 = 75%

d

+3 ten opzichte van 21 = +14,3%

e

Het nieuwe uurloon is 103,5% (het oude was 100% en daar is 3,5% bij gekomen).

103,5% = € 8,35
1% = € 0,08…
100% = € 8,07

print