Vraag 1

De familie Sims heeft verzekeringen lopen bij twee verschillende commerciële verzekeringsmaatschappijen.
Voor de autoverzekering heeft het gezin gekozen voor CarSure.
De ziektekostenverzekering hebben ze afgesloten bij ZekerGezond.

Beide maatschappijen maken gebruik van een bonus-malussysteem.
Klanten kunnen maximaal 50% korting krijgen of 10% boete, afhankelijk van hun schadeverleden:

trede bonus
(korting)
malus
(boete)
7 50% (max.)  
6 40%  
5 30%  
4 20%  
3 12,5%  
2 5%  
1 0% 0%
0   10% (max.)

Een verzekerde die in een jaar een claim indient, daalt in het volgende jaar één trede in bovenstaand systeem.
Bij twee (of meer) claims daalt de verzekerde het volgende jaar twee treden.
Als een verzekerde een jaar niets claimt, stijgt hij het volgende jaar één trede en betaalt hij een lagere premie.
De percentages korting of boete gelden ten opzichte van de basispremie.

De ‘Vereniging Veilig Vervoer Nederland’ (VVVN) is een groot voorstander van het gebruik van een bonus-malussysteem voor autoverzekeringen. In het jaarverslag van de Vereniging beweert de VVVN dat het bonus-malussysteem bijdraagt aan een veiligere verkeerssituatie in ons land.

a

Leg de bewering uit het jaarverslag van de VVVN uit.

b

Welk begrip past bij deze uitleg:

 1. risico-aversie
 2. moral hazard
 3. eigen risico
 4. averechtse selectie

Klantenorganisatie ‘Het Ziekenboegje’ maakt echter bezwaar tegen het toepassen van het bonus-malussysteem in de zorg. De organisatie denkt zelfs aan een rechtsgang.
ZekerGezond stelt in een reactie dat de bonus-malusregeling nalatig gedrag in de zorg beperkt, waardoor de premie voor de verzekering relatief laag blijft.

c

Welk bezwaar zou de klantenorganisatie maken? Licht dit bezwaar toe.

d

Leg uit hoe nalatig gedrag in de zorg eruit ziet.

e

Leg uit hoe het bonus-malussysteem de premie van de verzekering laag kan houden.

De familie Sims heeft al een aantal jaren hun auto verzekerd bij CarSure, en is inmiddels op trede 6 ingeschaald. Het contract met de verzekering loopt nog drie jaar.
De premie voor deze verzekering van de familie Sims, na aftrek van korting, bedraagt € 252 met een eigen risico van € 100.

Helaas rijdt vader Sims een schade, ter waarde van € 180. Hij overweegt deze als claim in te dienen bij de verzekering. Daarbij gaat hij uit van de verwachting dat zich in de komende drie jaren geen verdere schadegevallen zullen voordoen.

f

Is het financieel voordelig om deze schade bij de verzekeraar te claimen? Verklaar je antwoord met een berekening.

Vraag 1

a

Als mensen schade rijden en moeten claimen, dan hebben ze financieel nadeel: de premie zal de komende jaren stijgen.
Om die reden kun je verwachten dat mensen extra voorzichtig zullen zijn, hetgeen de verkeersveiligheid vergroot.

b

B   moral hazard (nalatig gedrag / moreel wangedrag)

Toelichting:
door een verzekering zouden mensen meer risico kunnen nemen in het verkeer, omdat de kosten (als het mis gaat) gedragen worden door de verzekeraar.

c

Kwetsbare mensen kunnen er vaak niets aan doen dat ze zorgkosten (moeten) claimen. Deze groep wordt door het bonus-malussysteem gestraft met een boete. Dat is niet ‘eerlijk’.

d

Nalatig gedrag in de zorg betekent meestal niet dat mensen meer risico gaan nemen met hun gezondheid (dus niet: gewoon gaan roken, omdat je toch verzekerd bent als je longkanker krijgt).
Nalatig gedrag in de zorg betekent meestal dat mensen té snel naar een arts gaan, omdat de verzekering toch betaalt (als ze het zelf hadden moeten betalen, waren ze niet gegaan).

e

Door de ‘boete’ op het indienen van een claim, zullen mensen minder claims indienen. De kosten voor de verzekeringsmaatschappij zullen dalen. Daardoor kan ook de premie omlaag.

f

Bij het indienen van de claim:

 • premie volgend jaar trede 5 = € 294
 • jaar 2 premie trede 6 = € 252
 • jaar 3 trede 7 = € 210
 • kosten schade = € 100 (eigen risico)
 • ⇒ totaal over deze periode € 856

Bij niet claimen:

 • premie alle 3 de jaren in trede 7 = € 210
 • zelf betalen schade € 180
 • ⇒ totaal over deze periode € 810

Zelf betalen is dus uiteindelijk goedkoper.

print