Vraag 1

Bekijk nogmaals de afbeelding uit het theoriegedeelte:

a

Leg met een concreet voorbeeld uit hoe een bedrijf rekening kan houden met ‘Planet‘ bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

b

Leg met een concreet voorbeeld uit hoe een bedrijf rekening kan houden met ‘People‘ bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

c

Verklaar de termen ‘leefbaar‘, ‘levensvatbaar‘ en ‘duurzaam‘ in de verschillende overlappingen.

De kledingindustrie is een slecht voorbeeld van MVO.
Volgens SKC (Schone Kleren Campagne) is 99% van de kleding “niet schoon”.

d

Noem tenminste drie misstanden in de kledingketen die niet passen binnen MVO.

e

Wat zou je zelf kunnen doen om MVO in de kledingketen te stimuleren? Verklaar je antwoord.

Vraag 2

Bekijk onderstaande video.

a

Wat vind jij? Is dit een voorbeeld van MVO of is hier sprake van greenwashing? Verklaar je antwoord.

b

Zoek op internet een duidelijk voorbeeld van MVO. Sla de link op en schijf een korte motivatie waarom je dit een voorbeeld van MVO vindt. Enkele leerlingen worden uitgekozen om dit in de klas te presenteren.

TIP

c

Zoek op internet een duidelijk voorbeeld van greenwashing. Sla de link op en schijf een korte motivatie waarom je dit een voorbeeld van greenwashing vindt. Enkele leerlingen worden uitgekozen om dit in de klas te presenteren.

Vraag 1

a

Voorbeelden van een juist antwoord:

 • Een melkveehouder kan zijn koeien ander voedsel geven, waardoor zij minder stikstof uitademen.
 • Een pakketbezorgdienst kan haar wagenpark vervangen door elektrische auto’s.
b

Voorbeelden van een juist antwoord:

 • Een busonderneming kan haar chauffeurs meer tijd geven om te eten en naar de wc te gaan.
 • Een kledingwinkel kan controleren dat er in de productielanden geen personeel wordt uitgebuit.
c

Leefbaar:
Voor mens en planeet goed. Dus mens en milieu kunnen ‘overleven’. Maar geen winst, dus bedrijf niet.

Levensvatbaar:
Voor planeet en bedrijf goed. Dus het bedrijf is levensvatbaar omdat het winst maakt en het milieu wordt niet aangetast, dus ook op dat vlak blijft de planeet ‘levensvatbaar’. 

Duurzaam:
Zowel op het gebied van mens en milieu wordt gelet op verantwoord beleid. Bovendien maakt het bedrijf voldoende winst. Dus op de lange termijn (op de lange duur) is iedereen hier het meest gelukkig mee.

d

Bijvoorbeeld:

 • uitbuiting van vrouwen en kinderen in productielanden
 • gevaarlijke werkomstandigheden in productielanden
 • milieuvervuiling door vervoer over de hele wereld
 • milieuvervuiling bij katoenproductie (pesticiden) of verven van stoffen
 • overconsumptie door lage prijzen in Westerse landen
e

Voorbeelden van een juist antwoord:

 • Minder kleding kopen
 • Letten op logo’s die schone kleding soms hebben (zoals Fair Wear)
 • Vooraf op internet informatie inwinnen, zoals via de website Eerlijk winkelen

NB. Ook hier alert zijn op greenwashing!

Vraag 2

a

eigen mening
Meest gehoorde mening: er is sprake van greenwashing, omdat dit meer een poging is om door te gaan met milieuvervuilende activiteiten dan milieubescherming.

b open opdracht
c open opdracht
print