Vraag 1

Autokosten zijn een belangrijk onderdeel gezinsuitgaven. Niet alleen is een auto duur in de aanschaf, er komen daarna ook nog flink wat uitgaven die elke maand terug komen.

Zo koopt de familie Snel, wonend in Venlo, een gloednieuwe Mazda CX5 voor € 41.000.
Er wordt zo’n 18.000 km per jaar gereden met de auto. De familie verwacht zo’n 6 jaar met de auto te rijden, voordat hij wordt ingeruild voor een nieuwe.
Omdat vader hoofdgebruiker is van de auto, staat de autoverzekering al jaren op zijn naam.

a

Welke uitgaven komen er na de aanschaf van de auto regelmatig terug. Geef aan of het daarbij gaat om vaste lasten, reserveringsuitgaven of huishoudelijke uitgaven.

b

Gebruik een online rekentool om in te schatten wat de maandelijkse autokosten zijn voor het gezin.

c

Zal het gezin de auto WA, Beperkt casco of All Risk verzekeren? Verklaar je antwoord.

d

Leg van onderstaande factoren uit waarom deze (mede) bepalend is voor de hoogte van de All Risk-verzekeringspremie:

 • nieuwwaarde auto
 • gewicht van de auto
 • leeftijd van de verzekeringsnemer
 • woonplaats van de verzekeringsnemer
 • aantal kilometers dat per jaar gereden wordt

Annelies, de dochter van de familie Snel, heeft nu twee jaar haar rijbewijs. Ze moet dit jaar voor haar stage dagelijks 40 kilometer van huis naar een bedrijf dat slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer.
De familie koopt hiervoor een tweede auto. Een tien jaar oude Toyota Aygo voor € 6.000.

e

Leg uit waarom het gezin de Aygo alleen WA verzekert.

f

Noem een voordeel om de verzekering, als gezinsauto, op naam van vader te zetten.

g

Noem een voordeel om de verzekering, als hoofdgebruiker, op naam van Annelies te zetten.

Annelies, nog niet helemaal gewend aan haar Aygo, rijdt achteruit op de parkeerplaats tegen een geparkeerde auto. De schade aan de andere auto bedraagt € 1.800. Haar eigen auto heeft een schade van € 800.

h

Wordt alle schade door de verzekering vergoed? Verklaar je antwoord.

Vraag 2

In de dure tas die gestolen werd op dat zonnige eiland, zat volgens je claim bij de verzekering ook een dure zonnebril die je in feite al eerder was kwijtgeraakt. Een kras in de lak van je auto, veroorzaakt door een onvoorzichtige fietser, laat je tegelijk repareren met de deuk in het spatbord die er al een tijdje in zat.

Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars (VvV) blijkt dat er jaarlijks voor zo’n 900 miljoen euro aan schade op een dergelijke manier wordt ‘opgewaardeerd’. “Het gevolg van dit claimgedrag is dat de verzekerden er uiteindelijk toch weer zelf voor moeten betalen”, aldus de woordvoerder van het VvV.

a

Is er bij het ‘opwaarderen’ van schade sprake van moral hazard? Verklaar het antwoord.

b

Verklaar de uitspraak van de VvV-woordvoerder.

Om ervoor te zorgen dat verzekerden minder claimen, maken verzekeraars onder andere gebruik van een bonus-malusladder.
Ook de autoverzekering van CarSafe doet dit. Van deze verzekering is het volgende gegeven:

bron 1 –  premietabel 1)

oorspronkelijke cataloguswaarde basispremie bij minder dan 20.000 km per jaar basispremie bij meer dan 20.000 km per jaar
tot € 12.000 711 810
€ 12.000 – € 14.000 782 891
€ 14.000 – € 16.000 853 972
€ 16.000 – € 18.000 924 1.053
€ 18.000 – € 20.000 996 1.135
€ 20.000 – € 22.000 1.067 1.216
€ 24.000 of meer 1.139 1.298

1) Voor klanten jonger dan 25 jaar geldt een opslag van 25% op de basispremie.

bron 2 –  bonus-malusladder

korting per bonus-malustrede toekomstige bonus-malustrede 2)
bonus-malus trede korting op de basispremie (%) zonder schade met 1 schade met 2 schades met 3 of meer schades
20 75 20 15 9 1
19 75 20 14 8 1
18 75 19 13 8 1
17 75 18 12 7 1
16 75 17 11 6 1
15 75 16 10 5 1
14 75 15 9 4 1
13 72,5 14 8 2 1
12 70 13 7 2 1
11 67,5 12 6 1 1
10 65 11 5 1 1
9 60 10 4 1 1
8 55 9 3 1 1
7 50 8 2 1 1
6 45 7 1 1 1
5 35 6 1 1 1
4 25 5 1 1 1
3 15 4 1 1 1
2 5 3 1 1 1
1 25% opslag 2 1 1 1

2) Een voorbeeld:
U zit nu in trede 14 en claimt dit jaar twee schades. Volgend jaar zult u dan in trede 4 komen. Uw korting zal dan afnemen van 75% tot 25%.

Hugo heeft een auto met een cataloguswaarde van € 16.950,-. Hij rijdt jaarlijks ongeveer 12.000 km en is door verzekeraar CarSafe ingedeeld in trede 7 van de premieladder. In het begin van het jaar heeft Hugo al twee schades geclaimd bij CarSafe.

c

Gaat het bij de getoonde verzekering om een WA- of een All Risk verzekering? Verklaar je antwoord.

d

Leg uit hoe de bonus-malusladder had kunnen voorkomen dat Hugo schade(s) claimt.

e

Bereken met hoeveel euro de premie van Hugo volgend jaar ten opzichte van zijn huidige premie zal stijgen als gevolg van de twee ingediende schades.

f

Leg uit dat de bonus-malusladder in het geval van Hugo het aantal claims niet (meer) beperkt.

Vraag 1

a

Terugkerende kosten na aanschaf:

 • waardevermindering auto / afschrijving (reservering)
 • verzekeringspremie (vaste lasten)
 • wegenbelasting (vaste lasten)
 • reparatie / onderhoud (reservering)
 • banden (reservering)
 • brandstof (huishoudelijk)
b

Ongeveer € 780 per maand (volgens rekentool anwb)

c

All Risk
De auto is nieuw. Zij zullen het dus het geld waard vinden om ook de schade aan de eigen auto mee te verzekeren.

d

De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van de mogelijke schade(uitkering). Dus:

 • Nieuwwaarde:
  All Risk betekent dat ook de schade aan de eigen auto is meeverzekerd. Hoe duurder de auto, hoe hoger de mogelijke schade(uitkering).
 • Gewicht:
  All Risk betekent dat ook de schade aan anderen (WA) hieronder valt. Hoe zwaarder de auto, hoe groter de schade aan anderen zal zijn. Dus hoe hoger de mogelijke schade(uitkering) zal zijn bij een aanrijding.
 • Leeftijd:
  Jongeren zijn minder ervaren en veroorzaken vaker dan gemiddeld schade.
 • Woonplaats:
  De drukte van de regio waarin de auto het vaakst gebruikt wordt, zal mede bepalend zijn voor de kans op een ongeval.
 • Kilometers:
  Hoe vaker de auto gebruikt wordt, hoe groter de kans op schade.
e

Een All Risk verzekering keert niet meer veel uit als er schade aan de eigen auto is. De verzekering is in verhouding tot de mogelijke schade(uitkering) te duur.

f

Als de verzekering op naam van vader komt, kan het gezin profiteren van de schadevrije jaren van vader. Ze komen dan hoger op de bonus-malusladder. Bovendien heeft vader geen last van een leeftijdsopslag op de premie, die Annelies waarschijnlijk wél moet betalen.

g

Als de verzekering op naam van Annelies komt, kan zij gaan bouwen aan schadevrije jaren. Later, met een duurdere auto, kan ze daar dan van profiteren.

h

De WA-verzekering dekt alleen schade aan anderen. Dus een uitkering van € 1.800.

Vraag 2

a

Nee. Dit ‘opwaarderen’ is fraude. Het gaat verder dan onvoorzichtig gedrag.

b

Hoe meer een verzekering moet uitkeren / hoe meer geld er nodig is, hoe hoger de premie zal moeten zijn.

c

All Risk, want de premie is afhankelijk van de cataloguswaarde. Dat is alleen relevant als de schade aan het eigen voertuig wordt gedekt.

d

Elke claim zorgt ervoor dat er de komende jaren meer premie betaald moet worden.
Als de schade niet groot is, kan de stijging van de premie groter zijn dan de schade. Dan kan Hugo de schade beter zelf betalen.

e

De cataloguswaarde is € 16.950 (met < 20.000 km): basispremie € 924

Dit jaar (trede 7) een korting van 50%. Dus hij betaalt € 462.

Door de schades valt hij terug naar trede 1.
Hij gaat volgend jaar 25% opslag moeten betalen. Dus (924 × 1,25) € 1.155.

Hij betaalt volgend jaar dus € 693 meer premie.

f

Hugo kan volgend jaar niet verder meer zakken op de bonus-malusladder. Elke volgende claim kost hem geen extra premie.
Een nieuwe schade zal dus ‘straffeloos’ bij de verzekering ingediend kunnen worden.

print