Vraag 1

In onderstaande tabel staat het koersverloop van de aandelen Philips en Heineken:

Jaar Philips
in euro’s
Philips
indexcijfer
Heineken
in euro’s
Heineken
indexcijfer
0 € 20   € 50  
1 € 25   € 56  
2 € 26 130 € 58  
3 € 24   € 60  
a

Zet de gegevens van het koersverloop van beide aandelen om in indexcijfers. Neem jaar 0 als basisjaar.

b

Wat is de betekenis van het indexcijfer 130 (jaar 2 bij indexcijfer Philips)?

c

Bereken met hoeveel procent de koers van het aandeel Heineken in jaar 3 is gestegen ten opzichte van jaar 1.

 • bereken het eerst op basis van de kolom in euro’s
 • en daarna op basis van de kolom met indexcijfers.

Vraag 2

In onderstaande tabel is de omvang van de Nederlandse staatsschuld gegeven:

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staatsschuld
(€)
348 355 373 388 385  
Staatsschuld
(indexcijfers)
          105,6
a

Zet de omvang van de staatsschuld om in indexcijfers. Neem 2015 als basisjaar.

b

Bereken de omvang van de staatsschuld in euro’s in 2019.

Vraag 3

In onderstaande tabel is de hoogte van het Nederlandse modale inkomen gegeven voor de periode 2014-2019.
Tevens is de ontwikkeling van de prijzen gegeven.

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Modaal inkomen (€) 33.000 35.500 36.500 37.000 37.000 36.000
Modaal inkomen (indexcijfers)            
Prijzen (indexcijfers) 100 101,1 103 103,8 105 107,5
a

Zet de gegevens over het modale inkomen om in indexcijfers. Neem 2014 als basisjaar.

b

Met hoeveel procent zijn de prijzen in 2019 gestegen (ten opzichte van 2018)?

c

Waarom zou je deze twee gegevens vergelijken in indexcijfers?

Vraag 1

a
Jaar Philips
in euro’s
Philips
indexcijfer
Heineken
in euro’s
Heineken
indexcijfer
0 € 20 100 € 50 100
1 € 25 25/20×100 = 125 € 56 56/50×100 = 112
2 € 26 130 € 58 58/50×100 = 116
3 € 24 24/20×100 = 120 € 60 60/50×100 = 120
b

Het getal 130 geeft aan dat de koers van het aandeel Philips met 30% is gestegen ten opzichte van het basisjaar 0.

c

De koers is met € 4 gestegen (60-56).
Vergelijken met € 56 ⇒ 4/56 × 100% = +7,14%

Het indexcijfer is gestegen met 8 punten (120-112)
Vergelijken met 112 ⇒ 8/112 × 100% = +7,14%

Vraag 2

a
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Staatsschuld
(€)
348 355 373 388 385 ..e..
Staatsschuld
(indexcijfers)
..a.. 100 ..b.. ..c.. ..d.. 105,6
 1. 348/355 × 100 = 98,0
 2. 373/355 × 100 = 105,1
 3. 388/355 × 100 = 109,3
 4. 385/355 × 100 = 108,5
 5. 355 × 1,056 = 375
b

Vraag 3

a
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Modaal inkomen (€) 33.000 35.500 36.500 37.000 37.000 36.000
Modaal inkomen (indexcijfers) 100 ..a..
107,6
..b..
110,6
..c..
112,1
..c..
112,1
..d..
109,1
Prijzen (indexcijfers) 100 101,1 103 103,8 105 107,5
 1. 35.500 / 33.000 × 100 = 107,6
 2. 36.500 / 33.000 × 100 = 110,6
 3. 37.000 / 33.000 × 100 = 112,1
 4. 36.000 / 33.000 × 100 = 109,1
b

De prijzen zijn 2,5 punt (107,5-105) gestegen.
Ten opzichte van 105 ⇒ 2,5 / 105 × 100% = +2,4%

c

De zijn deze twee (heel) verschillende getallenreeksen beter met elkaar te vergelijken.

print