Vraag 1

Hannah eet bijna dagelijks een lolly. Zij koopt die bij de supermarkt. Ook al weet ze dat al die suiker erg slecht voor haar is.

a

Teken de bedrijfskolom van een lolly.

De lolly-producent gaat voortaan de producten via een website rechtstreeks verkopen aan de consumenten.

b

Hoe noemen we deze ontwikkeling in de bedrijfskolom?

De producten worden vanuit de producent via een pakketdienst verzonden naar de consumenten.

c

Is het transportbedrijf een schakel in de bedrijfskolom? Verklaar je antwoord.

Vraag 2

Lees onderstaand stukje van de website van de HEMA.

a

Welk begrip hoort bij bovenstaande verandering in de bedrijfskolom? Verklaar je antwoord.

b

Welke reden zal de HEMA hebben om dit te doen?

Lees onderstaand fragment uit een nieuwsartikel.

c

Welk begrip hoort bij bovenstaande verandering in de bedrijfskolom? Verklaar je antwoord.

d

Welke reden zullen deze boeren hebben om dit te doen?

Lees onderstaand fragment van een nieuwsartikel.

e

Welk begrip hoort bij bovenstaande verandering in de bedrijfskolom? Verklaar je antwoord.

f

Welke reden zal dit bedrijf hebben om dit te doen?

Vraag 1

a

bedrijfskolom lolly

b

De bedrijfskolom wordt korter: integratie.

c

Nee. Het transportbedrijf levert een dienst aan de fabrikant. Het hoort dus bij de ‘inkopen’ van de fabrikant.
Een schakel in de bedrijfskolom koopt een product, bewerkt het en verkoopt het weer door. De transportonderneming koopt geen lollies in om ze weer door te verkopen.

Vraag 2

a

Parallellisatie, of branchevervaging.
De bedrijfskolom wordt breder.
De HEMA verkoopt verzekeringen. Dat is een product dat niet past in de normale bedrijfskolom van dit soort bedrijven. 

b

De HEMA zal denken dat zij haar klanten een product kan verkopen dat voor de HEMA een behoorlijke winstmarge kan hebben. Door de koppeling met winkelkorting denkt de HEMA een flink publiek te kunnen bereiken.

c

Integratie.
De bedrijfskolom wordt korter.
De boerderij gaat rechtstreeks aan de consument verkopen en trekt dus de activiteit van de volgende schakel uit de bedrijfskolom naar zich toe.

d

Juist in de verkoop van bewerkte producten kan meer waarde worden toegevoegd (en dus meer winst gemaakt worden).
De winstmarge voor de boer binnen de oude bedrijfskolom was te klein.

e

Farm Trans stoot een deel van de activiteiten af.
De bedrijfskolom wordt smaller, omdat het bedrijf nog maar één soort vervoer verzorgt en niet meerdere.

f

Containervervoer zal een andere specialistische kennis vragen dan wegvervoer.
Zo kan Farm Trans zich beter richten op de wensen van de klanten voor wegvervoer.

print