Introductie van het buitenland

Wanneer we een model van een open economie bekijken komen er minimaal een export- en een importvergelijking bij in het model. Bovendien zorgt de import ervoor dat de multiplier wordt afgezwakt.

De exportfunctie

De omvang van de export is vooral afhankelijk van factoren in het buitenland en wordt dus autonoom verondersteld.

E = Eo   E = 100

De importfunctie

De omvang van de import is deels afhankelijk van de hoogte van het binnenlandse bestedingen (en dus Y) en deels autonoom.
In plaats van een X wordt ook vaak een M gebruikt als afkorting voor import.

X = xY + Xo   X = 0,4Y + 30

Het model

In symbolen Bijvoorbeeld
C = cYb + Co
Yb = Y – B
B = bY + Bo
I = iY + Io
O = Oo
E = Eo
X = xY + Xo
EV = C + I + O + E – X
Y = EV
C = 0,8Yb + 60
Yb = Y – B
B = 0,5Y + 10
I = 0,1Y + 70
O = 120
E = 80
X = 0,2Y + 20
EV = C + I + O + E – X
Y = EV

Het model oplossen: het berekenen van het evenwichtsinkomen

Naarmate modellen omvangrijker worden zullen opgaven steeds minder gaan om het berekenen van de evenwichtswaarde. Vragen gaan dan meer over verbanden tussen grootheden in het model en over veranderingen die moeten worden uitgerekend met behulp van een multiplier.

De eindvergelijking Oplossing voorbeeld

Y ≈ 431,4

Lekken in de multiplier

Door de introductie van het buitenland is er nog een ‘lek’ in de multiplierwerking bijgekomen.

Een ‘lek’ zorgt ervoor dat een bestedingsimpuls maar gedeeltelijk leidt tot extra productie, nieuw inkomen, extra bestedingen, enz….
Door zo’n lek is de uiteindelijke groei van het nationaal inkomen dus kleiner.

We onderscheiden drie lekken:

 • Spaarlek
  Doordat gezinnen een deel van hun extra inkomen niet opnieuw besteden (maar sparen) leidt € 100 extra inkomen niet tot € 100 extra bestedingen.
  Het spaarlek is te herkennen in de marginale consumptiequote (spaarlek = 1-c)

 • Belastinglek
  Doordat gezinnen een deel van hun extra inkomen kwijt raken aan belasting, kunnen zij dit deel niet aanwenden om opnieuw te consumeren en de productie weer te laten toenemen.

 • Importlek
  Doordat gezinnen van de extra bestedingen die zij doen een deel besteden in het buitenland, leidt dat niet opnieuw tot extra productie (- inkomen – bestedingen – productie – enz…..) in eigen land.

print