Domeinen Markten en Risico & Informatie 

De branche van tweedehandsauto’s heeft een groeiend imagoprobleem.
De laatste tijd zijn er veel bedrijven toegetreden, die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de aangeboden auto’s. De betrouwbaardere bedrijven maken in verhouding hoge kosten en moeten daarom een relatief hoge verkoopprijs vragen.

Om de reputatie van de branche te verbeteren is een aantal jaren geleden bedrijfstakorganisatie AutoKwaliteit (AK) opgericht. Bij AK aangesloten autohandelaren bieden de AK-garantie: tot een half jaar na aankoop kan de koper gebreken, die bij de aankoop niet waren geconstateerd, zonder betaling laten repareren. Op deze manier moeten potentiële klanten erop kunnen vertrouwen dat ze bij een AK-autohandelaar een goede auto met een goede service krijgen.
Het argument bij de oprichting van AK was dat er zonder keurmerk en garantie averechtse selectie van autohandelaren zal ontstaan.
Asymmetrische informatie over de kwaliteit van aangeboden auto’s speelt hierbij een belangrijke rol.

1 Verklaar dit argument voor oprichting van AK.

Asymmetrische informatie → betalingsbereidheid klanten → averechtse selectie autohandelaren.

Het succes van AK is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de aangesloten autohandelaren. Autohandelaren die lid zijn van AK zijn verplicht zich te houden aan kwaliteitseisen en krijgen geregeld controle door inspecteurs van AK. Deze controles dienen ter voorkoming van een principaal-agentprobleem. AK kan hierbij gezien worden als principaal en de aangesloten autohandelaren als agenten.

2 Leg uit dat kwaliteitscontroles kunnen helpen ter voorkoming van een dergelijk principaal-agentprobleem.

een principaal-agent probleem ontstaat door twee factoren:

 • asymmetrische informatie tussen principaal en agent
 • (deels) verschillende doelen van principaal en agent.

Autohandel Verpaalen heeft in de loop der jaren een goede reputatie opgebouwd. Als gevolg van de toestroom van genoemde nieuwkomers in de branche is het bedrijf nu echter in de rode cijfers terechtgekomen.

Verpaalen hoopt met toetreding tot AK weer winst te kunnen maken. Voor het lidmaatschap geldt een basiscontributie van 3.500 euro en een contributie van 400 euro per verkochte auto. Verpaalen heeft een ruwe schatting gemaakt van de te verwachten bedrijfsgegevens, afhankelijk van de keuze om wel of niet lid te worden van AK (tabel 1).

tabel 1  geschatte bedrijfsgegevens van Verpaalen

geen lidmaatschap AK wel lidmaatschap AK

GO = -40Q + 16.000

TK = 7.200Q + 600.000

GO = -40Q + 18.000

TK = 7.600Q + 603.500

GO = gemiddelde omzet per jaar
TK  = totale kosten per jaar
Q    = afzet per jaar

Verpaalen is hierbij uitgegaan van één bepaalde kwaliteit auto’s.
Het bedrijf streeft naar maximale totale winst.

3 Verklaar de verandering van de GO-functie in de schatting van Verpaalen.

Kijk naar de GO-formule. Hoe verschuift de lijn?

4 Bereken de totale winst per jaar van Verpaalen bij lidmaatschap van AK.

Maximale winst wordt gehaald bij een productie waar geldt: MO=MK

MO is te achterhalen vanuit de GO/TO-functie.
MK is te achterhalen vanuit de TK-functie.

1

Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

 • De potentiële klanten weten niet zeker of ze te maken hebben met een betrouwbare autohandelaar en een relatief goede kwaliteit auto kopen. Deze asymmetrische informatie zorgt ervoor dat hun betalingsbereidheid afneemt.
 • Hierdoor kunnen veel betrouwbare autohandelaren niet meer uit de kosten komen. (Het gevaar bestaat dat vooral onbetrouwbare handelaren overblijven).
2

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:

 • AK heeft belang bij het garanderen van de kwaliteit van de aangesloten handelaren. Het kan echter in het belang van een autohandelaar zijn om zich toch minder strikt te houden aan de kwaliteitseisen.
 • Kwaliteitscontroles kunnen AK de nodige informatie bieden over de aangesloten handelaren / een mogelijk gebrek aan informatie bij AK ten opzichte van de handelaren verhelpen (waarmee de kans toeneemt dat de handelaren zich aan de kwaliteitseisen zullen houden).
3

Als Verpaalen meedoet aan AK zullen meer mensen vertrouwen hebben in de kwaliteit van door hem aangeboden auto’s. Hierdoor ontstaat een grotere betalingsbereidheid en zal bij elke prijs de vraag groter zijn.

4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

 • MO = −80Q + 18.000
  MK = 7.600
  −80Q + 18.000 = 7.600
  Q = 130
 • GO = −40 × 130 + 18.000 = 12.800
  TO = 12.800 × 130 = 1.664.000
 • TK = 7.600 × 130 + 603.500 = 1.591.500
  TW = 72.500
  (De totale winst bedraagt € 72.500)
print