Opdracht 1 – begrippen

Definities van begrippen heb je vaak nodig omdat bij uitlegvragen deze definitie moet worden toegepast op een context.
Zonder heldere begripskennis loop je vaak een deel van de scorepunten mis.

Wat is de definitie van de volgende begrippen:

a dominante strategie
b Nash evenwicht
c (Pareto) optimale uitkomst
d Gevangenendilemma

Opdracht 2

a

Bestudeer de onderstaande opbrengstenmatrix.

Welke combinatie van strategieën levert een Nash evenwicht?

 1. (Boven, Links) en (Onder, Links)
 2. (Boven, Links) en (Boven, Rechts)
 3. Alleen (Boven, Links)
 4. Alleen (Onder, Links)
b

Bestudeer de onderstaande opbrengstenmatrix.

Welke combinatie van strategieën is/zijn Pareto optimaal?

 1. Alleen (Onder, Rechts)
 2. Alleen (Boven, Links)
 3. (Onder, Links) en (Boven, Rechts)
 4. (Boven, Links), (Onder, Links) en (Boven, Rechts)
c

Bestudeer de onderstaande opbrengstenmatrix.

Welke combinatie van strategieën levert een Nash evenwicht?

 1. Alleen (Boven, Rechts)
 2. Alleen (Onder, Links)
 3. (Boven, Rechts) en (Onder, Rechts)
 4. (Onder, Links) en (Boven, Rechts)
d

Bestudeer de onderstaande opbrengstenmatrix.

Welke van onderstaande getallen is de laagste waarde van X die ervoor zorgt dat (Onder, Rechts) het Nash evenwicht wordt?

 1. (Onder, Rechts) zal nooit een Nash evenwicht kunnen worden.
 2. 32
 3. 15
 4. 5
e

Bestudeer de onderstaande spelboom.

Welke combinatie van strategieën levert een Nash evenwicht?

 1. (boven, boven)
 2. (boven, onder)
 3. (onder, boven)
 4. (onder, onder)

Opdracht 3

Onderstaande matrix schets de situatie waarbij vakbonden een hoge looneis stellen en de directie slechts komt met een laag loonbod.
Beide partijen staan voor de keuze ‘vast houden aan hun eisen’ of ‘toegeven’.

In de matrix worden de opbrengsten weergegeven met smiley’s.

Een econoom stelt: “Indien beide partijen hun dominante strategie volgen, belanden ze in een gevangenendilemma.”

a

Laat zien dat beide partijen een dominante strategie hebben.

b

Verklaar dat hier inderdaad sprake is van een gevangenendilemma.

nakijken >>>
print