Domeinen Risico & Informatie en Markten 

Voetbalclub BVV in de gemeente Brudam speelt, als enige club in de regio, in de hoogste klasse (eredivisie) van het betaald voetbal. BVV heeft in 2004 een nieuw voetbalstadion laten bouwen. In 2009 raakte BVV in grote financiële problemen. De gemeente Brudam heeft daarop het voetbalstadion en de grond van BVV gekocht voor een bedrag van € 15 miljoen. BVV huurt het voetbalstadion van de gemeente voor een bedrag van € 1,3 miljoen per jaar.

In de zomer van 2014 blijkt BVV opnieuw in financiële problemen te zijn beland. Als er geen oplossing gevonden wordt, zal de club failliet gaan.

Directeur Fens van BVV spreekt met de sponsors, supporters en de gemeente over de ontstane situatie. Hij maakt gebruik van de informatie uit tabel 1, die zowel van toepassing is op het seizoen 2013-2014 als op het seizoen 2014-2015.

tabel 1  gegevens over stadion en thuiswedstrijden

TO = 200 × Qsk + 15 × Qlv × W
TK = 25.000 × W + 14.000.000
Qsk = 0,675 × Qvb
Qlv = 0,69 × (Qvb − Qsk)
Qvb = 20.000
W = 17

Qlv = aantal toegangskaarten in losse verkoop per wedstrijd
Qsk = aantal seizoenkaarten
Qvb = maximale stadionbezetting per wedstrijd
W = aantal thuiswedstrijden per seizoen
TK = totale kosten per seizoen (in euro’s)
TO = totale omzet per seizoen (in euro’s)

Fens stelt: “Ondanks hard werken is het BVV de afgelopen seizoenen niet altijd gelukt om het gewenste sportieve resultaat in de competitie te behalen. Desondanks bleef de club populair bij de supporters en was de bezettingsgraad van het stadion altijd erg hoog. Er is daardoor niet veel ruimte voor meer betalende supporters tijdens de thuiswedstrijden. Wel zie ik een mogelijkheid tot verhoging van de toegangsprijzen. Ik verwacht dat de supporters dit zullen accepteren.”

1 Toon met een berekening aan dat de gemiddelde bezettingsgraad per thuiswedstrijd van BVV gedurende het afgelopen seizoen hoger is geweest dan 85%.

Bezettingsgraad: hoeveel procent van het maximaal aantal kaartjes wordt gemiddeld verkocht?

De sponsors blijken niet bereid om het tekort op de begroting volledig te dekken en dringen aan op financiële ondersteuning van de gemeente.
BVV verzoekt daarom de gemeente om de huur te verlagen met € 350.000.

2 Bereken het bedrag dat de sponsors zouden moeten bijleggen om na de huurverlaging een sluitende begroting voor BVV te krijgen.

Bij een sluitende begroting geldt: TO = TK

De gemeenteraadsleden Van Dorst en Schellekens bespreken het verzoek van BVV om huurverlaging. Schellekens stelt dat de gemeente na de financiële injectie in 2009 te maken heeft met een berovingsprobleem en het verzoek wel moet accepteren. Van Dorst vindt dat de gemeente niet alleen naar de financiën moet kijken maar ook naar mogelijke externe effecten.

3 Verklaar de stelling van Schellekens dat de gemeente Brudam hier te maken heeft met een berovingsprobleem.

Een berovingsprobleem kan ontstaan indien er sprake is van verzonken kosten.

4 Beschrijf een positief extern effect dat kan optreden bij het behouden van betaald voetbal in de gemeente Brudam.

Extern effect: effect op de welvaart van een ander dan de veroorzaker (consument en producent).

Als in het najaar van 2014 de nieuwe competitie al weer op gang is, kondigt Fens aan dat hij voor het volgende voetbalseizoen de prijzen van alle toegangskaarten zal verhogen. Anders dan hij had verwacht, ontstaat er veel onrust, en supporters dreigen zelfs met een boycot van de thuiswedstrijden als de prijzen worden verhoogd. De club zou voor de rest van het seizoen in een vrijwel leeg stadion moeten spelen, met groot gezichtsverlies tot gevolg. De sponsors zouden helemaal niet blij zijn.
Fens laat zich niet bang maken: “Ik verwacht dat het stadion sowieso voor twee derde deel gevuld zal blijven.”

5 Leg met behulp van de gegevens van tabel 1 uit, waarop deze verwachting van Fens is gebaseerd.

Denk ook hier aan een soort verzonken kosten.
Vergeet niet een gegeven uit de tabel hierbij te gebruiken.

1

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

0,675 × 20.000 = 13.500

0,69 × (20.000 − 13.500) = 4.485

 × 100% = 89,9% (afgerond)

2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

 • Qsk = 0,675 × 20.000 = 13.500
  Qlv = 0,69 × (20.000 − 13.500) = 4.485
  TO = 200 × 13.500 + 15 × 4.485 × 17 = 3.843.675
 • TK = 25.000 × 17 + 14.000.000 = 14.425.000
  TO − TK = 3.843.675 − 14.425.000 = −10.581.325
  10.581.325 − 350.000 = 10.231.325
  De sponsors zouden € 10.231.325 (voor het seizoen 2014-2015) moeten bijleggen
3

De aanschafkosten van het stadion zijn voor de gemeente een specifieke investering. Als BVV failliet gaat is de gemeente Brudam eigenaar van een voetbalstadion waar zij geen andere bestemming voor kan vinden. Om in de toekomst nog huurinkomsten van BVV te kunnen blijven ontvangen moet de gemeente wel akkoord gaan met de huurverlaging.

4

Voorbeelden van een juist gevonden positief extern effect zijn:

 • Bij thuiswedstrijden van BVV komen veel supporters naar de stad die ook bestedingen doen bij bedrijven (zoals in de horeca).
 • BVV is een bekende club in het betaald voetbal en zet de gemeente Brudam in de schijnwerpers. Dit kan leiden tot toename van economische activiteiten/particuliere initiatieven in Brudam.

Opmerking: bij een antwoord dat betrekking heeft op de eigen bedrijfsvoering van de club geen scorepunt.

5

De seizoenkaarthouders, goed voor ruim twee derde deel (67,5%) van de capaciteit van het stadion, zullen wel blijven komen. Hun bijdrage is al voor het hele seizoen betaald.

print