Domeinen Markten en domein Samenwerken & Onderhandelen 

In een land kan farmaceutisch bedrijf Hanse dankzij een patent als enige producent het geneesmiddel Faldrahyl aanbieden. Hanse streeft naar maximale totale winst. Figuur 1 geeft voor dit product de marginale kosten, alsmede de gemiddelde- en marginale opbrengsten.

Figuur 1

MK = marginale kosten
GO = gemiddelde opbrengst
MO = marginale opbrengst

De overheid van het land wil dat Faldrahyl voor een groter aantal mensen beschikbaar is en stelt daartoe een maximumprijs in van € 50 per doosje.
Hanse kan met de productie voorzien in de extra vraag die ontstaat.

1 Bereken aan de hand van figuur 1 de toename van het consumentensurplus als gevolg van het instellen van de maximumprijs.

Maximale totale winst wordt behaald bij een productie waar MO gelijk is aan MK.

Het consumentensurplus is het totale bedrag dat consumenten bereid zijn om méér te betalen dan de marktprijs.

2 Bereken de daling van de totale winst voor Hanse als gevolg van het instellen van de maximumprijs.

Voor de verandering van de winst hoef je geen rekening te houden met constante kosten.
Bij een verandering van de productie veranderen alleen de (totale) variabele kosten en de (totale) opbrengst.

Een nieuwe regering wil vrije toetreding tot de markt van geneesmiddelen realiseren. Zij meent dat dit ook de beste weg is om de beschikbaarheid van medicijnen te verhogen. Het patent dat Hanse heeft op Faldrahyl zal daarom niet worden verlengd. Het bedrijf Lako is geïnteresseerd in het opzetten van een productielijn voor een gelijksoortig medicijn na afloop van de patentperiode. In een poging Lako hiervan te weerhouden dreigt Hanse de prijs sterk te verlagen. De situatie waarin Hanse en Lako optreden kan worden beschouwd als een eenmalig sequentieel spel, weergegeven in de onderstaande spelboom. In de spelboom zijn de veranderingen van de winst van respectievelijk Lako en Hanse weergegeven in euro’s, rekening houdend met de afzet van zowel Lako als Hanse bij de verschillende keuzecombinaties.

3 Is de dreiging van Hanse geloofwaardig? Geef de verklaring met behulp van getallen uit de spelboom.

Een dreiging is alleen geloofwaardig als je er zelf niet op achteruit gaat als je het dreigement uitvoert.

In de spelboom is meegenomen dat Hanse in geval van prijsverlaging zelf ook 30.000 doosjes meer zal afzetten dan bij toetreding bij gelijke prijs.

De afdeling procesinnovatie heeft voor Hanse een mogelijkheid gevonden voor een goedkoper proces bij de voorgestelde extra productie. De variabele kosten van deze extra productie kunnen daarmee tien euro per doosje lager worden.

4 Is deze kostenverlaging voldoende om de dreiging van prijsverlaging door Hanse geloofwaardig te maken? Licht het antwoord toe met een berekening aan de hand van de getallen uit de spelboom.

Een dreiging is alleen geloofwaardig als je er zelf niet op achteruit gaat als je het dreigement uitvoert.

1

Een juist antwoord zou zijn:
Maximale totale winst wordt behaald (waar MO gelijk is aan MK. Dat is het geval) bij een prijs van 60 euro en een productie van 300.000 doosjes.
Bij de prijs van 50 euro hoort een afzet van 400.000 doosjes.

Voorbeelden van een juiste berekening van de toename van het consumentensurplus zijn: 
400.000 × (€ 90 − € 50) × 0,5 − 300.000 × (€ 90 − € 60) × 0,5 = € 3.500.000

2

Ten opzichte van een prijszetting met maximale totale winst geldt:
de opbrengst is 50 × 400.000 − 60 × 300.000 = € 2.000.000 hoger

de kosten zijn 100.000 × 30 = € 3.000.000 hoger

de winst is dus € 1.000.000 lager

3

Nee, de dreiging is niet geloofwaardig.
Als Lako aanbiedt, is de winstdaling voor Hanse het kleinst als dit bedrijf de prijs niet verlaagt. De winst daalt in dit geval namelijk met slechts € 330.000, tegenover een daling van € 600.000 als Hanse de prijs wel zou verlagen.

4

ja
De kostenbesparing voor Hanse bedraagt 30.000 × € 10 = € 300.000.
De winstdaling bij prijsverlaging wordt (600.000 − 300.000) = € 300.000
en is daarmee voor Hanse geringer dan bij het gelijk houden van de prijs.

print