Welke aanpak kies je bij een lastige examenvraag?

Welke aanpak je kiest is natuurlijk ook een beetje persoonsgebonden.
Er zijn wel wat algemene strategieën en regels waar je op moet letten. Daarnaast zijn er ook voor verschillende vraagtypes strategieën die je kunnen helpen om een goed antwoord te vinden/formuleren.

In examens kunnen onderstaande vraagtypes ook als combinatie voorkomen. In de voorbeelden heb ik bewust steeds maar één strategie laten zien, maar in veel gevallen was een combinatie van strategieën gewenst.

Algemeen

Rekenvragen

Uitlegvragen met begrippen

Oorzaak-gevolg vragen

Vragen op basis van bronnen

Benoem letterlijk de bron en het gegeven dat je in de bron gevonden hebt in je antwoord.

print