Het nieuwe examenprogramma 2016-12-07T16:17:31+00:00

Deze pagina’s zijn geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw van het vwo die het nieuwe examenprogramma volgen. Dit programma is onderverdeeld in onderstaande domeinen. Bij elk domein worden steeds de belangrijkste begrippen genoemd.

SCHAARSTE

Behoeften
Beperkte middelen
Alternatieve aanwendbaarheid
Opofferingskosten
Prijzen en budget(lijn)

RUIL

Behoeftebevrediging
Productie en consumptie
Winststreven
Wederzijds voordeel
Eigendomsrechten
Comparatieve voordelen
Arbeidsdeling en specialisatie
Transactiekosten
Ruil-, reken- en oppotmiddel
Fiduciair geld
Technische vereisten geld
Chartaal en giraal geld
Intrinsieke en extrinsieke waarde
Geldschepping
Liquiditeit
Bankbalans
Wet van Gresham

MARKT

Betalingsbereidheid
Vraag en aanbod
Marktevenwicht
Veranderingsfactoren
Elasticiteiten
Substitutie en complementariteit
Marginale eenheden
Vaste en variabele kosten
Volledige mededinging
Monopolie en oligopolie
Monopolistische concurrentie
Prijsdiscriminatie
Surplus
Pareto en welvaartsverliezen
Doelmatigheid
Prijsregulering
Belastingen en subsidies
Concurrentiebeleid

RUILEN OVER DE TIJD 

Sparen en investeren
Rendement
Reële en nominale rente
Tijdvoorkeur
Intertemporele afweging
Voorraad- en stroomgrootheden
Kapitaal- versus omslagstelsel
Overheidstekort
Belastingspreiding
Vermogen (eigen en vreemd)
Schuld (privaat)
Afschrijvingen
Balans en resultatenrekening

 

SAMENWERKEN & ONDERHANDELEN

Gevangenendilemma
Nash evenwicht
Dominantie
Externe effecten
Herhaalde spelen
Meervoudig evenwicht
Afschrikking en toetreding
Collectieve goederen
Meeliftersgedrag
Zelfbinding en geloofwaardigheid
Reputaties
Sociale normen en contracten
Onderhandelen
Surplusverdeling
Berovingsprobleem
Verzonken kosten

 

RISICO & INFORMATIE

Risico-aversie
Verzekeren en risico
Verplichte verzekeringen
Solidariteit
Eigen risico
Asymmetrische informatie
Moreel gevaar
Rendement en risico
Beleggen
Rente versus winst
Prikkels en verzekeren
Scheiding eigendom en leiding
Spreiden van risico
Toezichthouders

WELVAART EN GROEI

Samenhang tussen markten
Reële en monetaire kringloop
BBP
Toegevoegde waarde en welvaart
Nationale rekeningen
Lorenz-curve
Belastingstelsel
Economische groei
Convergentie en divergentie
Structuurontwikkeling

 

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN

Geaggregeerde vraag en aanbod
Inflatie, hyperinflatie en deflatie
Geldillusie
Welvaartsvast en waardevast
Loon- en prijsrigiditeit
Werkloosheid en vacatures
Geldhoeveelheid
Omloopsnelheid en Fisher
Wisselkoers en betalingsbalans
Prijsflexibiliteit
Inflatiemeting
Conjunctuurbeleid
Ingebouwde stabilisatoren
Centrale banken
Monetair (rente)beleid
Wisselkoerssystemen
Muntunie