Uitleg Wiskunde 2016-12-15T09:15:57+00:00

Basisvaardigheden rekenen en wiskunde

Gemiddelde

Wanneer alle onderdelen van een reeks even belangrijk zijn, bereken je een enkelvoudig gemiddelde.
[…]

Procenten

Er zijn veel manieren om te rekenen met procenten. Sommigen gebruiken een kruistabel, anderen rekenen terug […]

Indexcijfers

Om de ontwikkeling van verschillende grootheden (prijzen, inkomen, productievolume, enz) ten opzichte van elkaar goed […]

Differentieren

Differentiëren wordt in de vwo-stof van het vak economie nog wel eens gebruikt.
[…]

Stoeien met vergelijkingen

Rekenen met vergelijkingen komt regelmatig terug bij het vak economie. Het is een stukje wiskunde […]

Arceren in grafieken

Om in grafieken waarin waarden per product staan tóch totaalbedragen aan te kunnen geven, moet […]