Uitleg Schaarste2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, domein B – Schaarste

Schaarste

Er is sprake van schaarste als er productiemiddelen moeten worden opgeofferd om het product voort te brengen. […]

Welvaart

Welvaart is de mate waarin iemand in staat is om in zijn/haar behoeften te voorzien met schaarse middelen. […]

De budgetlijn

Een budgetlijn laat de verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden bij een bepaald budget zien. […]

Indifferentiecurve

Een indifferentiecurve of isonutcurve beschrijft de voorkeur die een consument heeft. De curve geeft de verschillende goederencombinaties aan die voor de consument dezelfde behoeftebevrediging opleveren. […]