Uitleg Samenwerken & Onderhandelen 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, Domein F – Samenwerken & Onderhandelen

Speltheorie

Speltheorie is een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de uitkomst te voorspellen. […]

Nash evenwicht

Een Nash evenwicht is een situatie binnen de speltheorie waarbij geen enkele speler eenzijdig zijn resultaat kan verbeteren, gegeven de acties van de andere spelers. […]

Speltheorie: prisoners dilemma

Een voorbeeld van toepassing van de speltheorie is het zogenaamde prisoners dilemma of gevangenenprobleem.

Bij een prisoners dilemma ontstaat een Nash-evenwicht dat niet optimaal is. Eenzijdig handelen kan de uitkomst niet verbeteren, maar door samenwerking […]

Zelfbinding

Er is sprake van zelfbinding als een partij vrijwillig afwijkt van zijn dominante strategie.  Zelfbinding toont aan de tegenspeler dat het voornemen een handeling door te zetten ook werkelijk bestaat, omdat niet-zetten van de stap […]

Speltheorie: Battle of the sexes

Naast een prisoners dilemma, waarbij partijen door met dominante strategie uitkomen in een niet-optimaal Nash-evenwicht, zijn er meer bijzondere situaties in de speltheorie. Eén daarvan wordt omschreven als ‘battle of the sexes’. […]

Meeliftersgedrag

Meeliftersgedrag ontstaat wanneer iemand (gratis) kan profiteren van de aankoop/inspanning van een ander. […]

Soorten goederen

Er zijn verschillende soorten goederen; individuele goederen, collectieve goederen en quasi-collectieve goederen.
Van het gebruik van collectieve goederen kan niemand worden uitgesloten, terwijl in veel gevallen gebruikers elkaar niet verdingen bij gebruik. […]

Collectieve goederen

Collectieve goederen zijn goederen die alleen door de overheid geleverd kunnen worden. […]

Arbeidsmarkt

Wanneer we over de arbeidsmarkt spreken, dan hebben we het over het geheel van vraag naar- en aanbod van de productiefactor arbeid. […]

Loononderhandeling

Loononderhandeling is slechts een onderdeel van de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. De meeste Nederlanders onderhandelen niet zelf over hun arbeidsvoorwaarden. Toch komen alle arbeidsvoorwaarden tot stand na onderhandeling. […]

Krappe of Ruime arbeidsmarkt

Met een krappe of ruime arbeidsmarkt geven we de schaarsteverhouding tussen het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) en de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) aan. […]

Externe effecten

Externe effecten zijn onbedoelde bijwerking van productie of consumptie die door anderen dan de veroorzaker worden ervaren. […]

Internationale economische samenwerking

Internationale economische samenwerking kenmerkt zich altijd door de spanning tussen vrijhandel en protectionisme.
Aan de ene kant leidt vrijhandel op de lange termijn tot hogere welvaart voor iedereen. Aan de andere kant kan vrije […]

check Checklist