Uitleg Ruil 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, domein C – Ruil

Geldschepping door banken

Geldschepping is het vergroten van de maatschappelijke geldhoeveelheid.

Banken kunnen door middel van kredietverlening de girale geldhoeveelheid laten groeien.

Geldschepping en liquiditeit bij algemene banken

Algemene banken zijn banken waar klanten een […]

Transactiekosten

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie.

transactiekosten[…]

Geld & geldschepping – inleiding

Waarom kunnen we elkaar met papiertjes of met cijfertjes in een computer betalen? Die zijn toch niets waard?
Hoe kan het dat banken zoveel geld kunnen uitlenen?
Om op deze vragen antwoord te […]

Chartaal geld

Chartaal geld is alle munten en bankbiljetten in een land.

M1Het gaat hierbij in een land alleen om de eigen valuta!

De hele oranje […]

Giraal geld

Giraal geld is onmiddellijk opeisbare tegoed bij een geldscheppende bank, waarmee je iemand rechtstreeks kan betalen.

M1Alleen bankrekeningen waarmee je rechtstreeks anderen kunt betalen behoren tot […]

Maatschappelijke geldhoeveelheid

De maatschappelijke geldhoeveelheid (M) omvat alle chartale en girale geld in handen van het publiek.

Wordt ook wel primaire liquiditeitenmassa genoemd.

Met publiek wordt bedoeld: de consumenten, de ondernemingen (behalve de geldscheppende banken) én […]

Liquiditeitspercentage

Het liquiditeitspercentage geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid liquide middelen en de omvang van de rekening courant verplichtingen bij een bank.

Wordt ook wel dekkingspercentage genoemd.

Met het liquiditeitspercentage kan men beoordelen in hoeverre een […]

Absolute en comparatieve kostenvoordelen

De theorie van comparatieve kosten toont aan dat, wanneer er sprake is van een comparatief kostenverschil, de welvaart van landen stijgt wanneer zij zich specialiseren en onderling gaan handelen.
Een land heeft een comparatieve […]

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werknemer per tijdseenheid.

De arbeidsproductiviteit (apt) kan gemeten worden in het aantal producten of de waarde van de productie.

De apt kan per uur of per […]