Uitleg Ruil over Tijd 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, Domein E – Ruilen over Tijd

Intertemporele budgetlijn

Met behulp van een budgetlijn kunnen we ook zichtbaar maken dat er een ruil mogelijk is tussen huidige en toekomstige bestedingen. We spreken dan van een intertemporele budgetlijn. […]

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen (productiemiddelen) door bedrijven of de overheid. […]

Inflatie

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. […]

Consumentenprijsindex (CPI)

Het CPI geeft de gemiddelde prijsstijging aan van een pakket goederen en diensten dat door een bepaalde groep mensen gekocht wordt. Deze prijsstijging wordt uitgedrukt ten opzichte van het basisjaar. […]

Koopkracht

Koopkracht is het inkomen uitgedrukt in de hoeveelheid goederen die ermee gekocht kan worden. […]

Inflatie en Rente – Reële rente

Met geld sparen verdien je rente. Maar in dezelfde periode stijgen meestal ook de prijzen. Of je later méér kunt kopen hangt dus niet alleen af van de hoogte van de rente. Met de reële […]

Reële rente / reële rendement

Wanneer je 5% spaarrente krijgt bij de bank, klinkt dat best aardig. Wanneer je echter weet dat de prijzen in een jaar óók met 5% stijgen, verdien je eigenlijk niets met sparen. Je kunt immers […]

Overheidsfinanciën

De overheidsfinanciën hebben grote invloed op iedere burger. Iedereen in Nederland betaalt op de een of andere wijze wel aan de overheid. Of het nu gaat om de BTW op een patatje of de inkomstenbelasting […]

Begrotingstekort

Het begrotingstekort is het bedrag waarmee de overheidsuitgaven de overheidsinkomsten in een bepaalde periode overtreffen. […]

Financieringstekort

Het financieringstekort geeft het bedrag aan waarmee de staatsschuld in een jaar toeneemt. […]

Vermogensmarkt

De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen.

De prijs op deze markt: rente. […]

Kapitaalmarkt

De kapitaalmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financiële middelen met een lange looptijd*. […]

Pensioenen: ruil over tijd?

Na de Tweede Wereldoorlog voerde de Nederlandse regering tal van uitkeringen in. Eén van deze uitkeringen was een pensioen voor iedere Nederlander: een wet die in 1957 werd omgebouwd tot de AOW. […]

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen geeft een beeld van de mate waarin pensioenfondsen in staat geacht worden om in de toekomst aan hun verplichtingen te voldoen. […]

Omslagstelsel

Een omslagstelsel is een stelsel waarbij de uitkeringen betaald worden door de benodigde premies (voor de uitkeringen) in een bepaald jaar te laten betalen door de werkenden van dat moment. […]

i/a-ratio

De i/a-ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal uitkeringsgerechtigden (inactieven) en diegenen die de uitkering moeten betalen, de werkenden (actieven). […]

Kapitaaldekkingsstelsel

Het kapitaaldekkingsstelsel is een stelsel waarbij de uitkering betaald wordt uit belegde premies die door de werkende zélf werden gespaard. […]

Welvaartsvaste uitkering

Een welvaartsvaste uitkering houdt in dat het bedrag van de uitkering met hetzelfde percentage verhoogd wordt als de gemiddelde lonen in een land, zodat de welvaartsverhouding constant blijft. […]

Waardevaste uitkering

Een waardevaste uitkering houdt in dat de koopkracht van de uitkering constant gehouden wordt door de uitkering (jaarlijks) aan te passen aan de hoogte van de inflatie. […]

check Checklist