Uitleg Risico & Informatie 2016-12-07T16:17:28+00:00

Uitleg, Domein G – Risico & Informatie

Asymmetrische informatie

Er is sprake van asymmetrische informatie, wanneer de ene partij meer informatie heeft dan de andere partij. […]

Averechtse selectie

Averechtse selectie, of adverse selectie, betekent eigenlijk “verkeerde selectie”.
Averechtse selectie is het proces dat door asymmetrische informatie de slechte risico’s de goede risico’s van de markt verdrijven. […]

Moreel wangedrag

Moreel wangedrag, wordt ook wel nalatig gedrag of moral hazard genoemd.
Verzekerden gaan zich roekelozer gedragen, omdat de verzekering het financiële risico dekt. […]

Risico aversie

Risico-aversie, ook wel risico-afkerigheid, houdt in dat iemand gedrag vertoont dat risico’s zo veel mogelijk probeert te vermijden in plaats van deze op te zoeken. […]

Eigen risico

Een eigen risico is het deel van een schade dat voor eigen rekening blijft.
Bij een eigen risico van € 100, betaalt de verzekerde de eerste € 100 van de schade zelf. Is de […]

Principaal-agent probleem

In een principaal-agent-relatie ‘huurt’ de principaal een agent in om voor hem een taak uit te voeren. De agent en de principaal hebben echter niet alleen een gezamenlijk belang, maar ook een eigen belang. Asymmetrische […]

Sociale zekerheid

Je kunt je tegen de financiële gevolgen van risico’s verzekeren. Voor veel verzekeringen is dat een vrije keuze. Er zijn echter ook gedwongen verzekeringen. De overheid verplicht mensen zich te verzekeren voor diverse risico’s, zoals […]

Inkomensoverdracht

Een inkomensoverdracht is het overhandigen van een bedrag, zonder dat hier een directe tegenprestatie voor geleverd wordt. […]

Beleggen, risico en rendement

Iedereen belegt. Jij ook. Waarschijnlijk heb je een spaarrekening. Dat is al een vorm van beleggen. En zodra je gaat werken, wordt het geld dat je spaart voor je pensioen ook belegd. […]

Ondernemingsvormen

ondernemingsvormenBij het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV of NV maakt de […]

Balans en Resultatenrekening

Bedrijven zijn verplicht om jaarlijks verslag te doen van hun activiteiten. Minimaal moet dan een balans en een resultatenrekening worden opgesteld.
Eenvoudige ondernemeningsvormen hoeven dat alleen maar vanwege de belastingdienst, maar NV’s bijvoorbeeld ook vanwege informatieverstrekking […]

check Checklist