Project Description

lm_prijselast1

Prijselasticiteit van de vraag

Niet alleen de berekening, maar ook de mogelijke waardes en bijbehorende conclusies.

Besproken wordt onder andere:

  • elastische of inelastische vraag
  • verschillende waarden op verschillende punten van een vraaglijn
  • waarde van de elasticiteit en de omzetverwachting bij een prijsverandering

Voorbeeldweergave  &  download

print