Opgaven Markt 2016-12-07T16:17:27+00:00

Oefenopgaven domein Markten

Marktwerking

Elasticiteiten

Elasticiteit – Ek

Elasticiteiten – Ei

Elasticiteiten – deel 2

Produceren: kosten, opbrengsten, winst/verlies

Overheidsingrijpen