Officiële omschrijving

De kandidaat kan in contexten analyseren dat beperkte middelen en ongelimiteerde behoeften dwingen tot het maken van keuzes.

SCHAARSTE

Behoeften
Beperkte middelen
Alternatieve aanwendbaarheid
Opofferingskosten
Prijzen en budget(lijn)